La invisibilitat d’un col·lectiu de 7000 treballadores del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya

Ja n’hi ha prou!

Des de la UGT estem farts de recollir queixes dels treballadors i treballadores del departament d’Educació, que són personal laboral d’administració i serveis i personal de suport educatiu i sembla que mai hagin existit.

No es parla d’ells i no es visibilitzen mai ni a cap mitjà de comunicació, ni a reunions als diferents organismes del Departament d’Educació.

Són tècniques d’educació infantil (TEI), Educadores d’educació especial (EEE), Tècnics d’integració social (TIS), Auxiliars d’ (AEE), Administratives, Fisioterapeutes (FIS), Educadores de Llars (EDU) així com tot el personal treballador d’una llar d’infants (cuineres, netejadores, oficials de manteniment).

Gràcies a aquests professionals els centres educatius s’han pogut obrir durant aquests dos cursos afectats per la COVID.

Pel que fa al personal de suport educatiu, parlarem ara de la seva funció dins de l’escola actualment. En una situació excepcional de pandèmia aquests professionals han treballat com el que més amb els seus companys/es per tirar endavant una escola confinada, acompanyant a les famílies dels alumnes que atenen, i aquest curs quan la COVID ha obligat els grups a confinar-se.

“En el confinament no hi ha hagut distincions mestres/educadores, la feina ha caigut per a totes”. Ens diu una companya EEE. Aquests professionals tècnics han participat en les videotrucades per fer el seguiment d’una programació adaptada a temps, adaptant-les a les tipologies d’alumnat que atenen en la normalitat, als alumnes d’educació especial igual que als alumnes que atenen els/les Tècniques d’integració social.

Fent els seguiments amb les famílies i detectant vulnerabilitats. Les TEI i AEE creant activitats i reinventant-se amb molta imaginació pels més petits de l’escola les primeres i per l’alumnat amb diversitat funcional, les segones.

S’han hagut de formar i adaptar a les noves tecnologies utilitzant el seu material informàtic. Tots i totes han fet el seguiment del retorn i avaluació de les feines al costat dels mestres, coordinacions amb agents externs i han entrat a casa de les famílies, cosa que no ha estat fàcil.

Tot això, sense abandonar les coordinacions amb els companys i companyes del centre i la direcció mitjançant cicles, nivells i claustres.

Sense abandonar tampoc la formació. “La nostra feina ha estat d’escàndol, no només un suport o un acompanyament”, paraules recollides d’una companya. No s’ha pogut tenir en compte les necessitats personals ni familiars dels mestres ni d’ aquest personal de suport educatiu perquè el que s’ha respectat ha estat la disponibilitat horària de les famílies a l’hora de connectar-se, incloent-hi fins i tot els caps de setmana.

És per tot això que la UGT reclama el reconeixement públic del personal laboral d’atenció educativa per la feina realitzada en tota aquesta situació que ha portat la COVID-19 a una escola en línia gens fàcil de gestionar, tant pels docents com per aquest personal d’atenció educativa que han treballat, voluntàriament, segons les instruccions rebudes pel mateix Departament d’Educació.

Demanem al Conseller Josep González Cambray i a totes les direccions generals del Departament d’Educació, que agraeixin al personal laboral de suport educatiu en la mateixa mesura que ho ha fet amb els docents, la seva feina i dedicació en aquesta pandèmia, que en cap cas ha estat fàcil.

Tanmateix agrairíem que en cas dirigir-se o adreçar-se a aquest personal, treballadores i treballadors que formem part del Departament que vostè dirigeix, ho faci com a professionals de l’educació. Utilitzant així un terme inclusiu en la comunitat educativa on encabiria docents i personal de suport i atenció educativa.

Quan vostè només s’adreça i agraeix la feina feta durant aquests dos cursos al col·lectiu de docents, ens està excloent a tots nosaltres, professionals que formem part del sistema educatiu.

This entry was posted in Sin categoría. Bookmark the permalink.