LA UGT FARTS DE LA FALTA DE NEGOCIACIÓ, ES TANCA AL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ A SERVEIS CENTRALS DE VIA AUGUSTA

Avui 20 de Març, després d’una altra Mesa tècnica on les nostres aportacions tornen
a NO tenir recolzament per part del Departament d’Educació, hem decidit dir PROU!
PROU a portar anys negociant per la millora de les condicions laborals sense canvis
per part de la Direcció i Subdirecció General.
PROU a seguir negociant en meses tècniques any darrere any sense obtenir resultats.
PROU a que les nostres aportacions no es tinguin en consideració.

Avui les delegades i delegats de la UGT, per tots aquests motius hem decidit tancar-
nos al Departament d’Educació a Via Augusta 202, amb l’objectiu de no sortir d’aquí
sense unes NEGOCIACIONS REALS i amb un compromís de MILLORES
LABORALS per tots els treballadors/es per part del Departament d’Educació.

1.La nostra primera demanda és referent a les Escoles Rurals i Zers.
Quant va acabar el pla pilot de les escoles Rurals i ZERS, la UGT vam manifestar el
nostre desacord davant al Departament d’Educació.
A la prova pilot ( durant 2 anys), el Departament va contractar a educadores de llars
d’infants (categoria B), per gestionar les aules d’aquests centres (infants d’I1 i I2).
Un cop acabada aquesta prova pilot, l’Administració va contractar la figura de TEEI
(categoria C1) realitzant funcions d’educadora de llar d’infants, de manera unilateral.
D’aquesta manera el Departament s’estalvia el cost d’una categoria B, tot i ser una
categoria C1 desenvolupant funcions d’una categoria superior:

 Són tutores d’aula.
 Fan reunions amb les famílies.
 Desenvolupen programacions.
 Realitzen entrevistes, informes, programacions i organitzen el treball
del docent de reforç (surrealista).

La UGT ens vam negar a signar aquest acord, ens vam aixecar de la Mesa Tècnica,
ja que ens va semblar un abús sense precedent i un menyspreu per tots i totes les
treballadores EDU i TEEI.
Després vam presentar una denúncia a Inspecció de treball (2022), vam fer
mobilitzacions a tots territoris al setembre i l’octubre del 2022, tot i així no vam ser
escoltats ni treballadors/es ni la part social. Es per aquesta raó que ens veiem
obligats a fer aquestes actuacions.

2.La nostra segona demanda és la petició de resposta per part de la Direcció i
Subdirecció General, envers a una PROPOSTA DE MILLORA PER A TOT EL
PERSONAL LABORAL PAS i PAE que va presentar la UGT al mes de gener.

La UGT va presentar un projecte al Departament d’Educació, on demanem que el
personal laboral tingui reconegut un COMPLEMENT DE DEDICACIÓ
PROFESSIONAL, una millora referent a les seves retribucions. Aquest complement
es basa en la seva gran tasca professional, demostrant dia rere dia la necessitat i la
importància d’aquests professionals als centres educatius. També demanem la
reclassificació de la categoria professional  tal com disposen els articles 22 i 39 de
l’Estatut dels Treballadors.
Volem veure aquest canvis JA!
volem que ens reconeguin la nostra professionalitat!
volem pactar i treballar en unes millores laborals i econòmiques tant necessàries en
el nostre col·lectiu.
No volem ser més menyspreats pel Departament d’Educació.

Des de la UGT diem PROU a tants anys de presentar arguments, fets reals, fer
visibles les nostres categories i no aconseguir millores laborals. Per tot l’esmentat
diem PROU I ENS TANQUEM AL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ.
Volem que les nostres demandes siguin aprovades i exigim un calendari a curt
termini.
Si no aconseguim resposta a les nostres demandes, convocarem properament
mobilitzacions de tots els treballadors/es PAS i PAE del Departament d’Educació.

Demanem a tots el treballadors i treballadores que vulgueu donar suport a les
nostres/vostres reivindicacions us apropeu per sentir el vostre recolzament.

This entry was posted in Sin categoría. Bookmark the permalink.