MESA TÈCNICA DE LLARS D’INFANTS

Mesa sectorial de negociació del personal docent 13/05 - Intersindical  Educació

Des de la secció sindical de la UGT us volem informar dels punts tractats avui
27 de setembre del 2023. Ens hem reunit a la mesa de negociació de llars
d’Infants/escoles bressol, per un costat, els membres del Comitè Intercentres i
d’altre, els responsables de l’administració.
La subdirectora General Anna Maria Franco ha iniciat la reunió posant damunt
la taula les dades estadístiques sobre:

 Matrícules.
Des de UGT hem qüestionat aquestes dades ja que són d’inici de curs i
tenim matricula viva, això fa que aquestes dades no siguin les reals per
tot aquest curs.
 Metres quadrats.
Des de UGT hem fet èmfasis que no s’han contemplat els metres
quadrats de tots els espais com les terrasses, patis i plantes de les llars.
La UGT hem insistit en la modificació dels criteris referents a la quantitat
de metres quadrats que correspon netejar en una hora. (totalment
inadmissible ja que s’han de contemplar metres cúbics).
Aquest fet faria que hi hagués un increment d’aquesta categoria a les
nostres llars millorant les seves condicions de treball i beneficiant al
centre.
 Grups classe per edats.
Des de la UGT no estem d’acord amb les dades facilitades pel
Departament. Aquestes dades venen donades pels criteris establerts al
Decret 2006 i l ‘acord que tenim de les llars d’infants del 11 de juliol del
2007.

Un cop analitzades les dades, la proposta de la UGT i del Comitè Intercentres
ha estat canviar els criteris ja que estan obsolets i millorar les condicions
laborals dels nostres treballadors/es.
El plantejament que des de la part social hem posat a sobre la taula i que la
Subdirecció General s’ha compromès a estudiar per a la propera Mesa de
Llars d’Infants és:

1. Baixada de ràtios:
– Grup I0 amb 5 infants
– Grup I1amb 8 infants
– Grup I2 amb15 infants.

2. Tenir una polivalent/ rotativa cada 3 aules

3. Parella educativa
– Dues educadors/es per aula.
Aquesta última proposta ja ens han fet referència que econòmicament, és una
via difícil, ja que depèn d’una gran dotació pressupostària.
Però des de la UGT i el Comitè Intercentres veuríem una millora laboral si el
punt 1 i punt 2 es pogués dur a terme.

4. Monitoratge del migdia.
Una de les propostes que també hem plantejat és buscar criteris unificats per
la contractació de monitors de migdia, per a garantir l’hora diària dels/les
educadors/es i assegurar les reunions de nivells, claustre i treball personal.

5. Suport administratiu.
L’Anna Franco ens ha informat que moltes de les places de la figura de
tècnics/-ques B18 s’han fet estructurals i s’han ofertat per Atri. Hi ha hagut una
reducció del suport de les administratives a les Llars, i per aquest fet, hem
demanat dades exactes.

Des de la UGT considerem que aquests fets serien una millora en les
condicions laborals d’aquest col·lectiu i sembla que des del Departament
d’Educació comença a valorar la tasca tant important que es porta a les nostres
llars d’Infants.

Des de la UGT seguirem treballant i informant-vos de com van
evolucionant les nostres negociacions.

This entry was posted in Sin categoría. Bookmark the permalink.