PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ: RATIFICAT A LA MEPAGC L’ACORD DE BAREMS DEL CONCURS DE MÈRITS

Ahir a la tarda, reunits amb la Consellera de la Presidència i els màxims responsables de Funció Pública, els tres sindicats de la Mesa General de negociació, UGT, CCOO i IAC, hem ratificat l’Acord de barems del concurs de mèrits, que vàrem preacordar la setmana passada, i que us podeu descarregar en aquest full informatiu.

La reunió continuarà avui en el marc del Grup de Treball d’Estabilització amb els següents punts de l’ordre del dia:

  • Informació de tots els processos pendents ja convocats depenents de la Mesa Sectorial d’Administració i Tècnics.
  • Modificació del VI Conveni.
  • Proposta de barems del concurs oposició.
  • Proposta de reducció de temaris.
  • Promoció interna funcionaris/personal laboral fix.
  • D’altres temes pendents.

Us mantindrem informats puntualment dels avenços del Grup.

Acord de Baremació: BAIXA

Posted in Sin categoría | Comentaris tancats a PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ: RATIFICAT A LA MEPAGC L’ACORD DE BAREMS DEL CONCURS DE MÈRITS

PREACORD DE BAREMS DEL CONCURS DE MÈRITS

(Grup de treball de la MEPAGC dels processos selectius d’estabilitació 13.05.22)

Aquest matí, i després de diverses reunions amb debats intensos, la UGTCCOO i CATAC, els tres sindicats de la Mesa General,hem aconseguit tancar un Preacord dels barems que regiran els diferents concursos de mèrits que es convocaran properament al’àmbit del personal laboral i del personal d’Administració i Tècnic de la Generalitat. La setmana vinent es signarà l’Acord definitiu al sí de la Mesa General de Negociació.

Cal dir que Funció Pública té la intenció de publicar les convocatòries tan aviat com pugui, i barallen la 2a quinzena de juny com a dates probables.

Finalment, el desenvolupament dels processos serà el següent:

SERVEIS PRESTATS (Màxim 60 punts)

1.- S’estableixen 3 blocs de puntuació diferenciada segons la franja temporal de prestació de serveis, sempre com a interí i en els cossos objecte de la convocatòria:

• Serveis prestats fins l’any 2006 a raó de 0,166 punts per mes.

• Serveis prestats des de l’any 2007 al 2015 a 0,333 punts per mes.

• Serveis prestats des de l’any 2016 en endavant a 0,666 punts per mes.

2.- També, i obligats per diversa jurisprudència del Tribunal Suprem, es comptabilitzaran els serveis prestats com a interí a d’altres administracions, això sí quan aquests s’hagin desenvolupat en els mateixos cossos que els d’objecte de convocatòria.
• Serveis prestats fins l’any 2006 a raó de 0,055 punts per mes.

• Serveis prestats des de l’any 2007 al 2015 a 0,111 punts per mes.

• Serveis prestats des de l’any 2016 en endavant a 0,222 punts per mes.

No cal dir que la incidència en el concurs serà pràcticament nul·la.

ALTRES MÈRITS (Màxim 40 punts)

1.- S’atorgaran 24 punts a aquells que, a la darrera convocatòria finalitzada d’accés al mateix cos, hagin superat el concurs-oposició sense haver obtingut plaça.

2.- Els coneixements de català es valoraran fins a 10 punts de la següent manera:

• 2,5 punts per posseir un nivell superior a l’exigit a la convocatòria.

• 2,5 punts pel llenguatge jurídic.

• 2,5 punts pel llenguatge administratiu.

• 2,5 punts pel certificat de traductor de textos.

3.- Les competències en ACTIC es valoraran fins a 6 punts de la següent manera:

• Certificat avançat: 6 punts.

• Certificat mitjà: 4 punts.

• Certificat bàsic: 2 punts.

Els possibles desempats es dirimiran primer per major puntuació de serveis prestats i, si persisteix l’empat, per temps de serveis prestats sense limitació, comptant tots els dies de prestació de serveis.

Recordeu que aquells que obtinguin una plaça al concurs de mèrits seran adscrits provisionalment en la que actualment ocupen, i serà posteriorment, en el marc dels concursos de trasllats que es convocaran a l’efecte, quan hauran d’escollir un lloc de treball definitiu, des del benentès que els actuals funcionaris de carrera que hi participin tindran preferència a l’hora d’escollir sobre els “nous” funcionaris de carrera.

La UGT ara reclamarà l’inici immediat de les negociacions per pactar l’estructura dels concursos-oposicions que deriven de la Llei que, recordem, també permetran continuar estabilitzant interins ja que, a la fase d’oposició d’aquests, les proves que contemplaran seran NO eliminatòries i només de la part específica del temari.

La UGT també ens centrarem en la negociació del calendari dels concursos de trasllats i de les promocions internes per als actuals funcionaris de carrera, i ja hem reclamat avui que els concursos de trasllats es convoquin al més aviat possible i que les promocions internes també es desenvolupin únicament pel sistema del concurs de mèrits.

Salut!

UGTGENERALITAT

Barcelona, 13 de maig de 2022

Posted in Sin categoría | Comentaris tancats a PREACORD DE BAREMS DEL CONCURS DE MÈRITS

Detall de places dels processos d’estabilització del PERSONAL LABORAL

Finalment, i després que a la reunió de dilluns passat la UGT haguéssim demanat una vegada més a Funció Pública el detall de les places de les convocatòries que deriven de la Llei 20/2021, l’Administració ens les ha acabat proporcionant. Són les següents:

PLACES A CONCURS DE MÈRITS

SUBGRUP CATEGORIA PLACES
A1 Analista Informàtic/a 5
A1 Antropòleg/a 2
A1 Arquitecte/a 2
A1 Llicenciat/da 21
A1 Llicenciat/da (Departament d’Educació) 27 *
A1 Metge/essa 21
A1 Periodista 43
A1 Professor/a d’escola de capacitació nàutico-pesquera 4
A1 Professor/a de l’INEFC 13
A1 Tècnic/a de documentació i informació 2
A1 Tècnic/a de gestió del trànsit 3
A1 Tècnic/a en inserció laboral del personal amb discapacitat intel·lectual 2
A1 Tècnic/a en seguretat viària i mobilitat 3
A2 Analista-programador/a informàtic 4
A2 Cap de primera d’administració 7
A2 Protocol-relacions públiques 2
A3 Cap de segona d’administració 21
A3 Tècnic/a d’edició i disseny 1
B1 Dinamitzador/a lingüístic 17
B1 Estadístic/a 1
B1 Diplomat/da en infermeria 72
B1 Diplomat/da en treball social 22
B1 Educador/a social 73
B1 Educador/a social. Animador sociocultural 3
B1 Educador/a social. Educador especialitzat 39
B1 Educador/a llar d’infants 121
B1 Fisioterapeuta 63
B1 Monitor/a de formació ocupacional 54
B1 Monitor/a de formació ocupacional (Departament d’Educació) 35
B1 Perit/a 1
B1 Professor/a d’escola de capacitació nàutico-pesquera 1
B1 Professor/a d’escola de capacitació agrària 2
B1 Programador/a informàtic 11
B1 Psicomotricista 1
B1 Restaurador/a de béns culturals 3
B1 Tècnic/a de gestió 7
B1 Tècnic/a de gestió (Departament d’Educació) 98 **
B1 Tècnic/a d’empreses i activitats turístiques 1
B1 Terapeuta ocupacional 2
B1 Tutor/a de residència 1
C1 Analista de laboratori 1
C1 Delineant superior 1
C1 Educador/a d’educació especial en centres públics 413
C1 Encarregat/da 5
C1 Governant/a 3
C1 Integrador/a social 102
C1 Tècnic/a administratiu/va 20
C1 Tècnic/a especialista animador sociocultural 12
C1 Tècnic/a especialista controlador/a pecuari 1
C1 Tècnic/a especialista en educació infantil 470
C1 Tècnic/a especialista d’explotació de carreteres 3
C1 Tècnic/a especialista/a informàtic/a 45
C1 Tècnic/a especialista-inspector/a de ports i costes 2
C1 Tècnic/a especialista en manteniment 3
C1 Tècnic/a especialista en manteniment d’helicòpters 5
C1 Tècnic/a especialista d’obres públiques 1
C1 Tècnic/a especialista operador/a de control 94
C1 Tècnic/a especialista operador/a de gestió del trànsit 6
C1 Tècnic/a especialista en patologia forense 10
C1 Tècnic/a especialista en so i imatge 4
C1 Tècnic/a especialista sobrestant d’obres públiques 9
C1 Tècnic/a especialista en telecomunicacions 3
C1 Tècnic/a especialista en treball de camp 3
C1 Traductor/a-intèrpret 3
C2 Auxiliar d’inspecció de transport 7
C2 Conductor/a (carnet C) 29
C2 Especialista d’oficis 15
C2 Pràctic/a topògraf/a 2
C2 Responsable de magatzem 6
C2 Tècnic/a de centres de disminuïts psíquics 40
C2 Tècnic/a auxiliar d’obres publiques 7
C2 Xofer/a del servei de representació 23
D1 Agent censal 1
D1 Auxiliar administratiu/va 16
D1 Auxiliar de geriatria 615
D1 Auxiliar d’educació especial 70
D1 Auxiliar sanitari/ària 2
D1 Conductor/a (carnet B2) 90
D1 Emmagatzemador/a 5
D1 Guarda de reserva de fauna 6
D1 Oficial/a de 1a. Agrari/ària 9
D1 Oficial/a de 1a. Auxiliar d’internat 3
D1 Oficial/a de 1a. Bugader/a 1
D1 Oficial/a de 1a. Conservador/a de carreteres 19
D1 Oficial/a de 1a. Cuiner/a 34
D1 Oficial/a de 1a. Electricista 1
D1 Oficial/a de 1a. Fuster/a 2
D1 Oficial/a de 1a. Jardiner/a 1
D1 Oficial/a de 1a. Llauner/a 2
D1 Oficial/a de 1a. Manteniment 70
D1 Oficial/a de 1a. Mecànic/a 1
D1 Oficial/a de 1a. Paleta 1
D1 Oficial/a de 1a. Pràctic/a especialitzat/da 1
D1 Oficial/a de 1a. Prevenció activa forestal 6
D1 Oficial/a de 1a. Taller-ràdio 7
D1 Oficial/a de 1a. Vaquer/a 1
D1 Recepcionista 19
D1 Telefonista 27
D1 Vigilant auxiliar d’explotació 1
D2 Ajudant/a de cuina-netejador/a 74
D2 Ajudant/a d’ofici. Cuiner/a 10
D2 Ajudant/a d’ofici. Bugader/a 1
D2 Cambrer-netejador/a 35
D2 Personal de serveis especialitzats. Peó 7
E Ajudant/a d’ofici. Serveis generals 14
E Ajudant/a d’ofici. Forestal 327
E Guarda 3
E Netejador/a 7
E Peó-mosso/a 1
E Porter/a 27
E Subaltern/a 33
Total 3.709
* 17 places a jornada sencera/10 places a jornada parcial, ** 59 places a jornada sencera/39 places a jornada parcial

PLACES A CONCURS D’OPOSICIÓ

SUBGRUP CATEGORIA PLACES NO RESERVADES RESERVADES PERSONES AMB DISCAPACITAT RESERVADES PERSONES DIL TOTAL
A1 Analista informàtic/a 2 1 0 3
A1 Antropòleg/a 1 0 0 1
A1 Llicenciat/ada
(Departament d’Educació)
31 3 0 34 *
A1 Metge/essa 5 2 0 7
A1 Periodista 2 1 0 3
A1 Professor/a d’escola de capacitació agrària 1 0 0 1
A1 Professor/a de l’INEFC 3 1 0 4
A1 Tècnic/a en seguretat viària i mobilitat 1 0 0 1
A2 Protocol-relacions públiques 1 1 0 2
A3 Cap de segona d’administració 1 0 0 1
A3 Professor/a d’escola de capacitació nàutico-pesquera 1 0 0 1
A3 Tècnic/a administratiu/va de l’EADOP 1 0 0 1
B1 Dinamitzador/a lingüístic 1 1 0 2
B1 Diplomat/ada en infermeria 5 2 1 8
B1 Educador/a social 1 1 0 2
B1 Educador/a de llar d’infants 10 4 1 15
B1 Fisioterapeuta 2 1 0 3
B1 Monitor/a de formació ocupacional 4 2 1 7
B1 Programador/a informàtic/a 1 0 0 1
B1 Tècnic/a de gestió 1 0 0 1
B1 Tècnic/a de gestió (Departament d’Educació) 130 12 0 142 **
B1 Tècnic/a de gestió del trànsit 1 0 0 1
B1 Terapeuta ocupacional 1 1 0 2
C1 Educador/a d’educació especial en centres públics 136 50 0 186
C1 Integrador/a social 70 27 15 112
C1 Tècnic/a administratiu/va 3 1 0 4
C1 Tècnic/ especial. control pecuari 1 0 0 1
C1 Tècnic/a especialista d’explotació de carreteres 1 0 0 1
C1 Tècnic/a especialista informàtic/a 3 3 0 6
C1 Tècnic/a especialista-inspector/a de ports i costes 1 0 0 1
C1 Tècnic/a especialista d’obres públiques 1 0 0 1
C1 Tècnic/a especialista operador/a de control 3 1 0 4
C1 Tècnic/a especialista operador/a de gestió del trànsit 1 1 0 2
C1 Tècnic/a especialista en so i imatge 1 0 0 1
C1 Tècnic/a especialista sobrestant d’obres públiques 1 0 0 1
C1 Tècnic/a especialista en telecomunicacions 1 0 0 1
C2 Auxiliar d’inspecció de transport 1 0 0 1
C2 Conductor/a (carnet C) 3 1 0 4
C2 Especialista d’oficis 5 2 1 8
C2 Tècnic/a auxiliar d’obres publiques 1 1 0 2
D1 Auxiliar administratiu/iva 2 1 0 3
D1 Auxiliar de geriatria 35 14 2 51
D1 Auxiliar d’educació especial 15 6 0 21
D1 Auxiliar sanitari/ària 1 0 0 1
D1 Conductor/a (carnet B2) 9 4 1 14
D1 Emmagatzemador/a 1 1 0 2
D1 Oficial/a de 1a. Agrari/ària 1 1 0 2
D1 Oficial/a de 1a. Cambrer/a 1 0 0 1
D1 Oficial/a de 1a. Conservador/a de carreteres 1 0 0 1
D1 Oficial/a de 1a. Cuiner/a 2 1 0 3
D1 Oficial/a de 1a. Jardiner/a 1 0 0 1
D1 Oficial/a de 1a. Laboratori 1 0 0 1
D1 Oficial/a de 1a. Manteniment 7 4 2 13
D1 Oficial/a de 1a. Maquinista 1 0 0 1
D1 Oficial/a de 1a. Prevenció activa forestal 1 0 0 1
D1 Oficial/a de 1a. Taller-ràdio 1 0 0 1
D1 Recepcionista 3 1 0 4
D1 Telefonista 3 2 1 6
D2 Ajudant/a de cuina-netejador/a 6 3 2 11
D2 Cambrer/a-netejador/a 2 1 0 3
D2 Personal de serveis especialitzats. Netejador/a 1 1 0 2
D2 Pers. serveis especialitzats. Peó 1 0 0 1
E Ajudant/a d’ofici. Serveis generals 2 1 0 3
E Guarda 1 0 0 1
E Subaltern/a 1 0 0 1
Total 540 161 27 728
* 13 a jornada sencera/21 jornades a jornada parcial, ** 67 places a jornada sencera/75 places a jornada parcial

Salut!

UGTGENERALITAT

Barcelona 12 de maig de 2022

facebook sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
email sharing button
sharethis sharing button
print sharing button
Posted in Sin categoría | Comentaris tancats a Detall de places dels processos d’estabilització del PERSONAL LABORAL

HISTÒRIC ACORD D’OFERTA PÚBLICA D’ESTABILITZACIÓ

LA UGT ACONSEGUIM QUE 46.828 TREBALLADORS/ES PUGUIN CONSOLIDAR UN LLOC DE TREBALL

A la reunió extraordinària de la MEPAGC que s’ha convocat avui, 9 de maig de 2022, la UGT hem aconseguit un històric acord que, en aplicació de la Llei 20/2021 de mesures urgents per reduir la temporalitat, permetrà que 27.584 treballadors/es puguin consolidar un lloc de treball per la via del concurs de mèrits i que 19.244 ho puguin fer per la via del concurs-oposició.

Cal dir que al llarg d’aquestes setmanes de negociació, la UGT hem aconseguit incrementar en 8.191 places les que inicialment proposava l’Administració, 1.774 més a mèrits i 6.417 més a concurs-oposició, el que significa un increment del 21,2%.

Finalment les places generals que s’ofertaran als diferents àmbits seran les següents:

ÀMBIT CONCURS DE MÈRITS CONCURS-OPOSICIÓ TOTAL
Tècnics 6.026 1.632 7.658
Laborals 3.697 728 4.425
Docents 12.504 14.593 27.097
Estatutaris 5.357 2.291 7.648
TOTAL 27.584 19.244 46.828

Pel que fa al personal laboral i de d’Administració i Tècnic la distribució, també general, serà:

FUNCIONARIS INTERINS CONCURS DE MÈRITS CONCURS-OPOSICIÓ TOTAL
Grup A1 925 156 1.081
Grup A2 946 351 1.297
Grup C1 614 378 992
Grup C2 2.351 548 2.899
Grup E 457 0 457
TOTAL 5.293 1.433 6.726
EXECUCIÓ PENAL CONCURS DE MÈRITS CONCURS-OPOSICIÓ TOTAL
Grup A1 149 38 187
Grup A2 265 36 301
Grup C1 291 97 388
Grup C2 2 0 2
TOTAL 707 171 878
DEPART. INTERIOR CONCURS DE MÈRITS CONCURS-OPOSICIÓ TOTAL
Grup A1 22 13 35
Grup A2 1 0 1
Grup C1 0 15 15
Grup C2 3 0 3
TOTAL 26 28 54
TEMPORALS LABORALS CONCURS DE MÈRITS CONCURS-OPOSICIÓ TOTAL
Grup A1 121 20 141
Grup A2 9 2 11
Grup A3 22 3 25
Grup B1 489 42 531
Grup C1 1.217 321 1.538
Grup C2 129 15 144
Grup D1 1.011 127 1.138
Grup D2 127 17 144
Grup E 412 5 417
TOTAL 3.537 552 4.089
Cal afegir 12 places de personal laboral al ICS adscrits al VI Conveni Únic

Tot i que aquestes dades ja les podem donar per definitives, podrien incrementar-se lleugerament amb les places que quedin sense cobrir dels processos selectius de l’oferta PESCO 2017 i 2018 que actualment estan en marxa (cos superior, cos de treballadors Socials, TEEI, etc…).

L’Oferta aprovada, però, continua sense concretar la distribució de les places per cossos i escales que la UGT hem reclamat des de l’inici de la negociació, cosa sorprenent quan en les properes setmanes les convocatòries que es vagin publicant desvetllaran aquesta informació que tan gelosament es reserva l’administració. La UGT hem reiterat la petició de nou, a més de demanar el detall de les places que s’hi ofertaran diferenciades a més per departament i àmbit territorial. L’Administració s’ha compromès en publicar-les demà dimarts.

La UGT ens centrarem ara intensament en la negociació dels barems per als processos selectius d’estabilització (concurs de mèrits i concurs oposició) i del calendari dels concursos de trasllats i de les promocions internes per la via de concurs de mèrits per als actuals funcionaris de carrera.

Salut,

UGTGENERALITAT

Barcelona, 9 de maig de 2022

Posted in Sin categoría | Comentaris tancats a HISTÒRIC ACORD D’OFERTA PÚBLICA D’ESTABILITZACIÓ

1 DE MAIG 2022

1 de Maig aquest any podem i hem de sortir al carrer!
Que es visibilitzi la nostra petició de millores laborals i salarials!
Aquest any un altre cop més sortim al carrer!

Posted in Sin categoría | Comentaris tancats a 1 DE MAIG 2022