DAVANT LA TORNADA AL GENER DE L’ACTIVITAT LECTIVA PRESENCIAL, LA FeSP UGT MANIFESTA QUE:

🔸Volem una tornada a les aules de caràcter presencial però en cap cas en aquestes circumstàncies, donat que molts espais a les escoles no estan condicionats per fer front a una correcta ventilació sense comprometre el confort tèrmic.

🔹En una entrevista a rac1, el conseller Bargalló, que parla amb la premsa però no amb la part sindical que és qui representa als treballadors i treballadores, va manifestar que avui s’enviaria als centres instruccions sobre la ventilació amb les noves indicacions del CSIC.

Doncs ja fa tard! Aquestes instruccions s’haurien d’haver enviat abans de la tornada, ja que milers de professionals avui han començat l’activitat lectiva presencial sense saber quines són aquestes condicions de seguretat.

🔸Des de la UGT us volem recordar que la temperatura mínima de l’aula ha de ser de 17 graus i la del gimnàs, 14 graus. Tot el que estigui per sota d’aquests paràmetres , incompleix la normativa vigent referent a la prevenció de riscos laborals i pot posar en greu compromís la salut de les persones treballadores i alumnat.

🔹El Departament ha comunicat que a partir d’avui i durant tres setmanes, es faran proves d’antígens, mitjançant presa de l’automostra, per tal de detectar possibles casos positius de la covi19. Novament fan tard, a la UGT pensem que avui s’hauria d’haver començat l’activitat lectiva presencial amb aquest cribratge fet. A tot això cal afegir que el nostre sindicat va demanar que aquestes proves les realitzés personal sanitari, per tal de garantir un marge més petit d’error en els resultats.

🔸El Departament va prometre ordinadors. A data d’avui encara no han arribat a un nombre molt elevat de treballadores i treballadors.

Davant aquests fets, la Ugt-educació de Catalunya vol manifestar el seu malestar i rebuig vers l’actitud de presa de decisions unilateral per part del departament i del senyor conseller, què fan prevaldre la supèrbia abans que el sentit comú que potser ajudaria, amb la intervenció dels tots els actors, a trobar solucions més pràctiques i alhora consensuades.

LA UGT SEMPRE PENDENT DE TU

 

 

 

Posted in ACTUALITAT, CORONAVIRUS | Comentaris tancats a DAVANT LA TORNADA AL GENER DE L’ACTIVITAT LECTIVA PRESENCIAL, LA FeSP UGT MANIFESTA QUE:

INSCRIPCIÓ A CURSOS DE FORMACIÓ

Bon dia a tothom!

Estan obertes les inscripcions dels cursos de formació que ofereix el Departament d’Educació als seus treballadors i treballadores , que estan en actiu.
Haureu rebut un correu informatiu a la vostra adresa XTEC on hi ha el link que porta a la intranet on us podreu inscriure.
Us deixem aquí el calendari d’inscripcions:

Continue reading

Posted in ACTUALITAT, FORMACIÓ | Comentaris tancats a INSCRIPCIÓ A CURSOS DE FORMACIÓ

Concentració a Plaça Sant Jaume a Barcelona i al Parc de l’aigua de Lleida. 3 de desembre de 2020. Per uns centres segurs.

MANIFEST PER UNS CENTRES SEGURS

Els sindicats sota-signants hem exposat incansablement el seguit de mesures que creiem que són imprescindibles per al curs actual per fer front a la pandèmia i per compensar les carències viscudes pel nostre alumnat durant el tancament dels centres el curs passat, per salvaguardar el dret a l’educació i alhora la salut de totes les treballadores i treballadors dels centres educatius i per prevenir situacions de rebrot que ens poden portar al tancament de centres.

Per tot això, exigim a la Generalitat de Catalunya i al Departament d’Educació que no estalviï esforços i seguim plantejant l’adopció de les següents mesures:

– Garantir la presencialitat de tot l’alumnat a tots els nivells educatius.

– Reduir les ràtios d’alumnes per aula: 10 a infantil i 15 a primària i secundària i a la resta de nivells educatius.

– Increment de personal docent, d’atenció educativa i de serveis necessari per tal d’aplicar aquestes ràtios de seguretat que reclamem mantenint les especialitats i l’atenció a la diversitat.

– Adoptar mesures de prevenció i protecció de la salut a persones treballadores, alumnat i famílies:

  • EPI’s per als treballadors i treballadores: mascaretes FFP2 i pantalles facials.
  •  Garantir la distància de seguretat dins de les aules i centres educatius.
  • Garantir la prevenció de la salut als treballadors i treballadores vulnerables.
  • Proves PCR per a tots els professionals del centre.
  • Dotar als centres amb sistemes de ventilació adients.

Reclamem al Departament d’Educació que no deixi els treballadors i treballadores sense prou garanties de seguretat, demanem el màxim consens possible, tot i que l’Administració s’ha mostrat inaccessible a les nostres propostes de negociació des d’inici de curs.

El que va passar el final de curs, amb tota la complexitat de la situació que estem vivint, no pot tornar a passar.

Des de l’arrogància i la manca d’empatia amb què s’està gestionant tot, lluny d’aportar la confiança i la serenor necessària, el que estan generant és sobrecàrrega i estrès a tot el col·lectiu, i un especial desconcert als equips directius en un sistema tensat al límit.

Emplacem al Departament a no dilatar més aquesta situació d’incertesa, assumir les mesures que proposem i comprometre’s a negociar a partir d’ara pel bé del conjunt de treballadores i de la comunitat educativa.

 

Dijous 3 de desembre de 2020

 

 

 

Posted in ACTUALITAT, CORONAVIRUS, DENUNCIA | Comentaris tancats a Concentració a Plaça Sant Jaume a Barcelona i al Parc de l’aigua de Lleida. 3 de desembre de 2020. Per uns centres segurs.

UGT COMITÈ INTERCENTRES 18/11/2

🔸 Triennis.

Ja es poden veure a ATRI els triennis reals reconeguts per sentència guanyada per la UGT, aquests venen donats per la suma dels dies de serveis prestats com personal laboral.

Ens confirmen que a la nòmina de novembre ja es faran efectius.

🔹Opos TEEI i TIS.

Durant el mes de desembre es publicarà el llistat provisional de candidates admeses i excloses al concurs del procés d’oposició de TEEI. El procés d’oposició de TIS s’engegarà l’any vinent.

🔸Llars d’Infants.

Després de la insistència dels sindicats, el Departament comença a estudiar la possibilitat de posar personal administratiu a les Llars d’Infants per fer suport a la direcció en les seves tasques.

Hem demostrat el nostre desacord perquè no han augmentat la plantilla de NAJ COVID a algunes Llars d’Infants, continuarem insistint.

🔹Jubilacions.

Les jubilacions parcials a 50% ja s’estan donant amb possibilitat de compactar setmanalment o quinzenalment no accepten la possibilitat de fer-ho anualment, continuarem treballant perquè això sigui possible.

🔸Educació especial.

El mes de desembre celebrarem una mesa tècnica d’EE amb la responsable de la Subdirecció General d’Educació Inclusiva on abordarem temes laborals relacionats amb els professionals d’EE i FIS

🔹Complex educatiu Tarragona.

Exigim data per seure a negociar aspectes de millora de funcionament al CET.

🔸Compactació de lactància.

Una altra vegada més demanem la substitució durant el període de la compactació de la lactància. La UGT ho seguirem exigint fins que el Departament ho accepti.

🔹Borsa.

Ens informen que la borsa es tancarà al desembre, hi ha hagut 6000 sol·licituds entre totes les categories que han obert.

🔸Paritària de salut.

Des de la UGT es denuncia que els treballadors i treballadores de Llars d’Infants i dels Centres d’Educació Especial no han rebut les mascaretes FFP2, tal com el Servei de Prevenció s’havia compromès a fer.

Els delegats i les delegades us continuarem informant a mida que es desenvolupin les negociacions.

LA UGT SEMPRE PENDENTS DE TU!

Posted in ACTUALITAT, OPOSICIONS, PROPOSTES | Comentaris tancats a UGT COMITÈ INTERCENTRES 18/11/2

Mesures i protocol de gestió de casos COVID als centres d’ Educació Especial

La UGT posem de manifest que aquest protocol no recull les mesures suficients ni concretes per tal de protegir de contagis als centres d’Educació Especial per vàries raons, i així li hem fet arribar a la Comissió Paritària de Salut del Departament d’Educació.

1-Les mesures plantejades es formulen en termes que mostren la consciència de la dificultat de la seva execució, fent servir termes com: “mentre sigui possible”, “pot ser”” “quan sigui possible” “Es procurarà” “ en la mesura del possible”…

2-Per intentar que el centre d’Educació Especial pugui mantenir-se obert el màxim de temps aquest curs escolar, s’ha de garantir més materials de protecció ( mascaretes FFP2) i la contractació de més personal de neteja , personal de suport educatiu EEE així com personal docent. S’ ha de garantir la neteja, desinfecció com també les necessitats educatives de l’ alumne, aspectes que en cap moment expressa el document.

3-Referent al període de quarantena supervisada des de la UGT considerem un total despropòsit donar cobertura a la petició d’un grup de famílies pot ser en detriment dels drets dels alumnes i famílies que no ho considerin correcte, posicionant als seus fills en una situació de risc innecessària, donat que les mesures plantejades no son prou garantistes.

Entenem que per dur a terme la gestió del grup en quarantena dins del centre educatiu, les mesures segueixen sent insuficients per la manca de recursos citats anteriorment , així mateix, malgrat som coneixedors de la necessitat d’atenció d’aquests alumnat, i donat que la quarantena establerta és de 10 dies, entenem que no compensa el risc al qual se’ls exposa al grup i a la resta dels alumnes del centres. Recordem que gran part d’aquests alumnat tenen patologies cròniques que suposen un alt risc davant del possible contagi de COVID.

4-També volem remarcar que els alumnes dels centres d’ Educació Especial reuneix una diversitat i tipologia derivats de diferents trastorns, síndromes, discapacitats , però cal alertar que hi ha casos d’alumnes derivats de malalties cròniques i, segons quins casos molt complexes davant la Covid-19, són alumnes especialment sensibles davant la possibilitat de contagi. caldria tenir especial cura d’aquests casos i posar èmfasi en el protocol i en mesures de protecció en cas que hagués de conviure amb un alumne amb una quarantena supervisada.

5-Ens preocupa molt i ens ocupa la situació dels treballadors i les treballadores que es poden trobar en aquesta situació de quarantena supervisada dels centres d’Educació Especial , tant per la seva protecció en quant al material de protecció, com per el sentit de voluntarietat que expressa el protocol.

En cas de negar-s’hi, com quedaria cobert aquest personal? en quina situació quedaria el treballador en quarantena? Aquest punt mostra moltes incerteses que caldria aclarir i concretar, donat que pot generar situacions incòmodes i de conflictes que generaran més complicacions a les que ja han d’assumir aquests professionals.

Per tots aquests motius, la UGT ens vàrem manifestar totalment en contra de les mesures de protecció plantejades a l’esmentat protocol, per considerar-les insuficients i de la quarantena supervisada per considerar-la un veritable despropòsit davant la situació actual de la Pandèmia.

Consulteu el Protocol de gestió de casos Covid.

 

La UGT, SEMPRE PENDENTS DE TU !

 

 

Posted in ACTUALITAT, CORONAVIRUS, Educació Especial | Comentaris tancats a Mesures i protocol de gestió de casos COVID als centres d’ Educació Especial