Ajuda’ns. És un cas d’interès general.

No permetem que conductes incíviques que sovint acaben en tragèdia quedin sense càstig. Si creieu que és just, ens agradaria que us afegíssiu,

https://www.change.org/p/congreso-de-los-diputados-no-m%C3%A1s-muertes-impunes-en-la-carretera-como-la-de-mi-marido-porunaleyjusta

 

 

Posted in ANUNCI, DENUNCIA, NOTÍCIA | Comentaris tancats a Ajuda’ns. És un cas d’interès general.

Augment del 2% fruit de l’acord triannual 2018-2020

VIIè Conveni Únic – Increment retributiu del 2%

Increment retributiu 2020: el 2% en tots el conceptes retributius

La primera mesura de la comissió negociadora del VII Conveni ha estat un acord  per tal que al personal laboral se li apliqui la pujada salarial del 2%en la nòmina de febrer, tal com s’aplica a la resta del personal funcionari i estatutari, amb caràcter retroactiu des de l’1 de gener de 2020.

Aquesta pujada salarial té caràcter parcial ja que podria ser major amb les dues mesures següents:

  1. Al mes de Juliol podria haver una nova pujada salarial depenent del PIB entre juny de l’any passat i juny del 2020. No sembla però, que les condicions es compleixin segons les últimes dades de l’Estat..
  2. També tenim uns fons addicionals equivalents al 0,3 de la massa salarial, l’aplicació dels quals  es negocia cada any al darrer trimestre de cada any.
  3. Que el dèficit previst per l’Estat es compleixi comportaria un augment del 0’55% addicional, cosa que se sabrà al voltant de finals de març. L’objectiu era no superar el 2% i a novembre s’ha anunciat que estava a l’1’66%, per tant l’objectiu és possible que es compleixi..

La veritat ha estat molt diferent del que han publicat altres sindicats, que ni saben de personal laboral, ni tenim la més mínima confiança en que aprenguin alguna cosa al respecte;  auguraven: “El personal laboral no tindrà increment retributiu”. Doncs aquesta informació ha resultat una “fake news” de primera magnitud.

Constitució de la Comissió Negociadora del VIIè Conveni Únic del personal laboral de l’Administració de la Generalitat de Catalunya

Ja s’ha constituït la comissió negociadora amb 15 membres de la part de l’administració i 15 membres de la part social. Els 15 delegats sindicals de la part social es reparteixen segons la representativitat de cada organització:

La UGT té 8 dels 15 membres, CCOO té 5 membres i IAC-CATAC té 2 membres. 

El que representa que la UGT té la majoria absoluta de la part social. Però una cosa son els números i altre es com s’utilitzen: hem proposat a CCOO i IAC unificar els esforços i presentar una única plataforma conjunta, que seria la primera vegada que es fa en les set negociacions de conveni des de 1990 que es va negociar el I Conveni.

Des d’aquest sindicat sempre estem oberts a unificar esforços per arribar a assolir més millores socials.

Posted in NOTÍCIA, SALARIS | Comentaris tancats a Augment del 2% fruit de l’acord triannual 2018-2020

LA UGT EXIGEIX AL GOVERN DE LA GENERALITAT QUE DEROGUI TOTES LES RETALLADES DELS SERVEIS PÚBLICS

Els representants del Govern van negar l’aplicació directa de la pujada salarial al personal laboral, cosa que va impossibilitar l’acord. Una absurditat donat que la puja decretada pel Govern espanyol afecta a tot el funcionariat i contractats laborals i concertats.

En la reunió matinguda ahir de la MEPAGC, la UGT de Catalunya va exigir als representants del Govern que deroguessin a través de la Llei de Pressupostos o de la Llei d’acompanyament totes les retallades que es van aprovar a l’etapa del Govern d’Artur Mas (2012).

Per a la UGT el Govern ha d’aixecar d’una vegada per totes les mesures que impedeixen la negociació dels drets sostrets als treballadors públics de Catalunya i que van ser acordades amb el Govern del PP. Ja és hora que el Govern demostri el respecte i la consideració que te envers els seus empleats i empleades.

L’esmentada reunió va ser convocada per l’Administració per negociar el projecte de Pressupostos de la Generalitat per l’any 2020 amb la intenció clara de complir exclusivament amb el tràmit legal de consulta sindical que obliga al Govern de la Generalitat el TREBEP.

Cal recordar que tots els increments retributius dels empleats públics catalans dels anys 2016, 2017, 2018, 2019 i 2020 han estat fruit de negociació col·lectiva a nivell estatal i conseqüent normativa bàsica estatal; cap increment retributiu ha estat fruit de la voluntat directa del Govern de la Generalitat.

El que havia de ser un acord fàcil pel Govern de la Generalitat, ja que UGT i CCOO som signants de l’acord estatal que ha permès les pujades salarials del trienni 2018-2020, es va travar quan l’Administració es va negar a acceptar la condició que la pujada salarial del personal funcionari i laboral es fes de forma immediata.

Funció Pública ha volgut lligar el cobrament de les pujades salarials del personal laboral a la negociació del Conveni Col·lectiu; cosa que ha fet inacceptable la proposta d’acord que es feia des de la Conselleria de Polítiques Digitals i Administració.

El resultat pràctic d’aquesta manca d’acord és que la pujada salarial del personal funcionari es farà efectiva a partir de la nòmina del mes de febrer i que caldrà esperar al que pugui passar a la reunió negociadora del personal laboral el proper 30 de gener.

Posted in DENUNCIA, NOTÍCIA, SALARIS | Tagged | Comentaris tancats a LA UGT EXIGEIX AL GOVERN DE LA GENERALITAT QUE DEROGUI TOTES LES RETALLADES DELS SERVEIS PÚBLICS

Nova convocatòria de les Assemblees de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.

La meteorologia va provocar la suspensió de les assemblees, tot seguit trobareu les noves dates. Us hi esperem!

 

 

ASSEMBLEA INFORMATIVA

CONCURS OPOSICIONS TEEI I TIS,

organitzat pel Comitè Intercentres.

Als diferents territoris!!!.

 

 

 

 

 

 

 

Posted in OPOSICIONS | Comentaris tancats a Nova convocatòria de les Assemblees de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.

Resolució de l’audiència nacional del recurs contenciós administratiu 380/2017

L’Audiència Nacional diu que, els requisits legalment establerts de principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, s’ha de seguir complint en totes les convocatòries de concurs oposició.

Podeu llegir la notícia al Diari de Girona.

Des de la UGT continuem treballant perquè el procés iniciat tingui les condicions més òptimes per tal de facilitar la major estabilitat possible de les persones que fa tant temps ocupen aquests llocs de treball.

UGT demana a l’Administració que agilitzi els processos d’estabilització d’ocupació pública i prorrogui el seu termini de vigència.

La Federació d’Empleades i Empleats de Serveis Públics (FeSP) d’UGT ha valorat positivament la sentència de l’Audiència Nacional que dóna suport l’Acord per a la Millora de l’Ocupació Pública que UGT, CCOO i CSIF van signar amb el Govern el 29 de març de 2017 .

UNA ALTRA SENTÈNCIA QUE CONFIRMA I REFORÇA L´ACORD PER LA MILLORA D’OCUPACIÓ PÚBLICA PER LA REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT EN EL SECTOR PÚBLIC.

 

FETS

A) Per alguns sindicats i una associació d’interins i laborals (ANIL), el seu missatge principal ha sigut crear l’expectativa al personal interí de la possibilitat d’accedir a la funció pública, sense complir els requisits legalment establerts, principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat (CE), es va plantejar recurs contenciós administratiu, contra l’Acord citat, davant la Sala del Contenciós Administratiu de l’Audiència Nacional.
B) La recurrent va sol·licitar que es declarés la nul·litat de l’acord de 29 de març de 2017 signat entre el Govern i els sindicats, entre els quals es troba la UGT.
A la demanda s’afirma que es discrimina al personal funcionari interí que ha prestat durant molt de temps serveis per l´Administració, imposant la superació de la fase d’oposició per l’accés com a funcionaris de carrera. També es discrimina al personal laboral indefinit no fix,ja que s´obliga a treure places en l’oferta, fixant el sistema d’accés mitjançant concurs-oposició; igualment, es sol·licita una indemnització pels empleats indefinits, no fixes, que no obtinguin plaça en les respectives convocatòries.

FUNDAMENTS DE LA SENTÈNCIA I FALLO:

Analitzada per la Sala les postures de la demandant i de la demandada, Administració de l’Estat, i els codemandants, sindicats signants, es fa referència a la Sentència del Tribunal Constitucional 111/2014, de 26 de juny, en què s’assenyala que els serveis prestats poden reflectir aptitud o actitud per acomplir una funció o feina pública que suposa, a més, uns mèrits que poden ser reconeguts i valorats pero que: ” No no puede llegar a convertirse en un requisitos que excluya la posibilidad de concurrencia de terceros ni tener una dimensión cuantitativa que rebase los límites tolerables..” 

De la mateixa manera, l´article 61.6 del EBEP assenyala que el sistema selectiu del funcionari de carrera serà el concurs-oposició i només, en virtut d’una llei, de forma excepcional, podrà aplicar-se el sistema de concurs
que consistirà únicament en la valoració de mèrits.

Cap base jurídica te la pretensió  que el funcionari interí de llarga durada estigui exempt d’unes proves per una avaluació objectiva.

Tampoc té fonaments legals que al personal laboral indefinit no fix, se li garanteixi un temps de permanència en el seu lloc mitjançant el mecanisme de no treure la seva plaça en les primeres ofertes públiques.

Quant a la possible indemnització al personal laboral indefinit que no consolida el seu lloc de treball, diu la Sala que són qüestions alienes al present plet.

Per tot això, es desestima la demanda.

 

LA UGT, SEMPRE PENDENTS DE TU.

 

 

 

 

Posted in Funció Pública, NOTÍCIA, OPOSICIONS | Comentaris tancats a Resolució de l’audiència nacional del recurs contenciós administratiu 380/2017