UGT COMITÈ INTERCENTRES 18/11/2

🔸 Triennis.

Ja es poden veure a ATRI els triennis reals reconeguts per sentència guanyada per la UGT, aquests venen donats per la suma dels dies de serveis prestats com personal laboral.

Ens confirmen que a la nòmina de novembre ja es faran efectius.

🔹Opos TEEI i TIS.

Durant el mes de desembre es publicarà el llistat provisional de candidates admeses i excloses al concurs del procés d’oposició de TEEI. El procés d’oposició de TIS s’engegarà l’any vinent.

🔸Llars d’Infants.

Després de la insistència dels sindicats, el Departament comença a estudiar la possibilitat de posar personal administratiu a les Llars d’Infants per fer suport a la direcció en les seves tasques.

Hem demostrat el nostre desacord perquè no han augmentat la plantilla de NAJ COVID a algunes Llars d’Infants, continuarem insistint.

🔹Jubilacions.

Les jubilacions parcials a 50% ja s’estan donant amb possibilitat de compactar setmanalment o quinzenalment no accepten la possibilitat de fer-ho anualment, continuarem treballant perquè això sigui possible.

🔸Educació especial.

El mes de desembre celebrarem una mesa tècnica d’EE amb la responsable de la Subdirecció General d’Educació Inclusiva on abordarem temes laborals relacionats amb els professionals d’EE i FIS

🔹Complex educatiu Tarragona.

Exigim data per seure a negociar aspectes de millora de funcionament al CET.

🔸Compactació de lactància.

Una altra vegada més demanem la substitució durant el període de la compactació de la lactància. La UGT ho seguirem exigint fins que el Departament ho accepti.

🔹Borsa.

Ens informen que la borsa es tancarà al desembre, hi ha hagut 6000 sol·licituds entre totes les categories que han obert.

🔸Paritària de salut.

Des de la UGT es denuncia que els treballadors i treballadores de Llars d’Infants i dels Centres d’Educació Especial no han rebut les mascaretes FFP2, tal com el Servei de Prevenció s’havia compromès a fer.

Els delegats i les delegades us continuarem informant a mida que es desenvolupin les negociacions.

LA UGT SEMPRE PENDENTS DE TU!

Posted in ACTUALITAT, OPOSICIONS, PROPOSTES | Comentaris tancats a UGT COMITÈ INTERCENTRES 18/11/2

Mesures i protocol de gestió de casos COVID als centres d’ Educació Especial

La UGT posem de manifest que aquest protocol no recull les mesures suficients ni concretes per tal de protegir de contagis als centres d’Educació Especial per vàries raons, i així li hem fet arribar a la Comissió Paritària de Salut del Departament d’Educació.

1-Les mesures plantejades es formulen en termes que mostren la consciència de la dificultat de la seva execució, fent servir termes com: “mentre sigui possible”, “pot ser”” “quan sigui possible” “Es procurarà” “ en la mesura del possible”…

2-Per intentar que el centre d’Educació Especial pugui mantenir-se obert el màxim de temps aquest curs escolar, s’ha de garantir més materials de protecció ( mascaretes FFP2) i la contractació de més personal de neteja , personal de suport educatiu EEE així com personal docent. S’ ha de garantir la neteja, desinfecció com també les necessitats educatives de l’ alumne, aspectes que en cap moment expressa el document.

3-Referent al període de quarantena supervisada des de la UGT considerem un total despropòsit donar cobertura a la petició d’un grup de famílies pot ser en detriment dels drets dels alumnes i famílies que no ho considerin correcte, posicionant als seus fills en una situació de risc innecessària, donat que les mesures plantejades no son prou garantistes.

Entenem que per dur a terme la gestió del grup en quarantena dins del centre educatiu, les mesures segueixen sent insuficients per la manca de recursos citats anteriorment , així mateix, malgrat som coneixedors de la necessitat d’atenció d’aquests alumnat, i donat que la quarantena establerta és de 10 dies, entenem que no compensa el risc al qual se’ls exposa al grup i a la resta dels alumnes del centres. Recordem que gran part d’aquests alumnat tenen patologies cròniques que suposen un alt risc davant del possible contagi de COVID.

4-També volem remarcar que els alumnes dels centres d’ Educació Especial reuneix una diversitat i tipologia derivats de diferents trastorns, síndromes, discapacitats , però cal alertar que hi ha casos d’alumnes derivats de malalties cròniques i, segons quins casos molt complexes davant la Covid-19, són alumnes especialment sensibles davant la possibilitat de contagi. caldria tenir especial cura d’aquests casos i posar èmfasi en el protocol i en mesures de protecció en cas que hagués de conviure amb un alumne amb una quarantena supervisada.

5-Ens preocupa molt i ens ocupa la situació dels treballadors i les treballadores que es poden trobar en aquesta situació de quarantena supervisada dels centres d’Educació Especial , tant per la seva protecció en quant al material de protecció, com per el sentit de voluntarietat que expressa el protocol.

En cas de negar-s’hi, com quedaria cobert aquest personal? en quina situació quedaria el treballador en quarantena? Aquest punt mostra moltes incerteses que caldria aclarir i concretar, donat que pot generar situacions incòmodes i de conflictes que generaran més complicacions a les que ja han d’assumir aquests professionals.

Per tots aquests motius, la UGT ens vàrem manifestar totalment en contra de les mesures de protecció plantejades a l’esmentat protocol, per considerar-les insuficients i de la quarantena supervisada per considerar-la un veritable despropòsit davant la situació actual de la Pandèmia.

Consulteu el Protocol de gestió de casos Covid.

 

La UGT, SEMPRE PENDENTS DE TU !

 

 

Posted in ACTUALITAT, CORONAVIRUS, Educació Especial | Comentaris tancats a Mesures i protocol de gestió de casos COVID als centres d’ Educació Especial

Situacions derivades del confinament. Fills menors a càrrec.

El dia 30 de setembre de 2020 la Funció Pública ha emès una nota informativa per aclarir les situacions del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb menors a càrrec afectats per aïllament o quarantena domiciliària, a conseqüència de la COVID-19.

En concret la nota distingeix entre dos supòsits:

1-Les treballadores i treballadors públics que tenen a càrrec seu menors que han estat confirmats de COVID-19.

2-Les treballadores i treballadors públics que tenen a càrrec seu menors de 12 anys que han de fer aïllament tot i no estar contagiats de COVID-19.

1-Pel que fa al primer supòsit, tot el període d’aïllament es considerarà com a situació assimilada a accident de treball, i la data d’inici de la incapacitat temporal serà la data en la qual s’acordi l’aïllament sense perjudici que el comunicat de baixa s’expedeixi amb posterioritat a aquesta data.

Hem de puntualitzar el fet que el text consideri aquesta situació com “assimilada a accident de treball” però només a efectes de prestació econòmica per part de la Seguretat Social.

2-En el segon supòsit, els treballadors i treballadores poden realitzar teletreball les 5 jornades diàries setmanals amb aplicació de qualsevol flexibilitat horària, règim de torns i fixació d’horaris especials, durant tot el temps de quarantena des del tancament de grups, classe, centre educatiu o llar d’infants. Es podrà acreditar la situació mitjançant:

-Comunicat del centre educatiu/llar d’infants.

-Declaració responsable de la persona interessada.

Si per les funcions del lloc de treball no es pot prestar serveis en règim de teletreball, s’aplicaran els sistemes de flexibilitat horària, règim de torns, fixació d’horaris especials, adaptació funcional o atribució temporal de funcions previstes a les instruccions 5 i 6/2020.

No obstant, si ni així es pot garantir l’adequada atenció de l’infant a càrrec, s’autoritzarà a les famílies monoparentals o en què l’altre progenitor presti serveis presencials a jornada completa en el sector públic o privat, el permís per conciliació previst al punt 8.2 de la Instrucció 5/2020, prèvia declaració responsable indicant que no hi ha cap persona que pugui fer-se càrrec dels fills o filles i adjuntant el volant de convivència i el certificat de l’empresa o organisme en què presten servei les persones adultes que conviuen en el domicili amb indicació dels horaris en què presten serveis.

Salut i cuideu-vos!

La UGT sempre pendents de tu!!!

Posted in Sin categoría | Comentaris tancats a Situacions derivades del confinament. Fills menors a càrrec.

Afiliats/des Important! Borsa de Treball

Convocatòria extraordinària de borsa de treball de Personal Laboral del Departament d’Ensenyament (borsa oberta) per a les categories i comarques que s’indiquen a continuació.

La resolució de la convocatòria es publicarà a la web del Departament el dimecres dia 2 de setembre, i el termini per a presentar-ne les sol·licituds s’iniciarà el dijous dia 3 a les 00.00h, i es mantindrà obert mentre no hi hagi candidats suficients per a totes les categories i comarques convocades.

*Educador/a d’Educació Especial en centres públics (C1) – EEE: tots els àmbits geogràfics.

* Integrador/a Social (C1) – INS: tots els àmbits geogràfics.

*Oficial de primera, Cuiner/a (D1) – CUI: Bages, Conca de Barberà, Garraf, Ripollès i Segrià.

*Oficial de Primera, manteniment (D1) – OFI: Bages, Ripollès i Segarra.

* Ajudant de cuina – netejador/a (D2) – NAJ: Bages, Garraf, Garrotxa, Gironès, Ripollès i Selva.

 

La UGT, sempre pendent de tu

Posted in ACTUALITAT, Borsa de treball | Comentaris tancats a Afiliats/des Important! Borsa de Treball

S’amplien els terminis per la publicació del llistat provisional

Davant les reclamacions presentades per diferents persones al procés de concurs oposició de 756 Tècnics d’Educació Infantil al Departament d’Educació, aquest ha emès una resolució ampliant els terminis de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos al procés selectiu, una vegada s’hagi contestat les esmentades reclamacions.

Per una altra banda la Subdirecció General ja ens va dir a l’últim comitè que endarreririen la publicació de candidats/es admeses i excloses al mes de setembre, pel volum de candidates que s’ han presentat i que s’ ha de revisar la documentació de requisits presentada.

La UGT sempre pendents de tu!

Posted in ACTUALITAT | Comentaris tancats a S’amplien els terminis per la publicació del llistat provisional