CONCURS OPOSICIÓ DE TEEI 

Publicada, per fi, la Resolució que convoca el procés selectiu de nou accés, mitjançant el sistema de concurs oposició, per cobrir 756 places en règim de personal laboral fix de tècnic/a especialista en educació infantil del Departament d’Educació (convocatòria núm. L005/2020),

La convocatòria inclou 380 places atès l’Acord GOV/48/2017, de 18 d’abril, pel qual s’aprova l’oferta parcial d’ocupació pública de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017, (OP17), i 376 places atès l’Acord GOV/156/2018, de 20 de setembre, pel qual s’aprova l’oferta d’ocupació pública parcial per a l’estabilització i la consolidació de l’ocupació temporal del personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya per a l’any 2017 (PESCO). 

Es reserven un total de 19 places per a les persones aspirants que tenen reconeguda la condició legal de discapacitades, per a l’OP17 .

La sol·licitud es considerarà presentada i registrada davant l’Administració en el moment en què sigui tramesa per via telemàtica. Un cop realitzat aquest tràmit l’aspirant rep un correu electrònic de confirmació amb el número identificador de la sol·licitud. 

La Resolució presenta fins a 4 annexos on:

podreu consultar les Bases de la convocatòria (Annex 1),

els llocs de treball objecte d’aquesta convocatòria, així com les funcions que els corresponen per aquesta categoria professional (Annex 2),

la fase d’oposició la qual és d’aplicació al total de les places convocades (Annex 3)

i la fase de concurs, la qual estableix dos sistemes de valoració diferenciats, un per les places de l’OP17 i un altre per les places PESCO (Annex 4).

 

Podeu llegir tota la Resolució i els annexos al final d’aquest enllaç 

 

Presentació de la sol·licitud

La sol·licitud de participació en aquest procés selectiu s’ha d’adreçar a la secretària general del Departament d’Educació, en el termini de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà de la publicació d’aquesta convocatòria al DOGC.

La formalització, obtenció i presentació de sol·licituds s’ha de fer telemàticament a través de la pàgina web en aquest enllaç:

Web sol·licituds

 

La sol·licitud es considerarà presentada i registrada davant l’Administració en el moment en què sigui tramesa per via telemàtica. Un cop realitzat aquest tràmit l’aspirant rep un correu electrònic de confirmació amb el número identificador de la sol·licitud.

Per qualsevol aclariment no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres.

 

Posted in ACTUALITAT, OPOSICIONS | Comentaris tancats a CONCURS OPOSICIÓ DE TEEI 

APROVAT EL RETORN DEL 60% DE LA PAGA EXTRA DE 2013

A la Mesa General que s’ha celebrat avui dilluns 15, el Govern s’ha compromès a pagar el 60% de la paga extra de 2013 que ens deuen a la nòmina d’aquest mes de juliol.

Cal recordar que aquesta paga l’estem recuperant gràcies a l’Acord que vam signar UGT i ccoo el desembre de 2018 i que també preveu que l’any 2021 ens retornin el 55% de la paga de 2014 i l’any 2022 el 45% restant.

Aquest Acord es va signar en el comitè de la Vaga General convocada a la Generalitat de Catalunya i és d’aplicació a tota la Generalitat de Catalunya (empreses públiques també).

Posted in ACTUALITAT, SALARIS | Comentaris tancats a APROVAT EL RETORN DEL 60% DE LA PAGA EXTRA DE 2013

Comunicat de la posició del comitè intercentres envers l’obertura dels centres d’ educació especial

Davant  l’obertura dels Centres d’Educació Especial en la fase 2 de la desescalada el Comitè Intercentres qüestionem que el Departament pugui garantir el compliment de les mesures de seguretat previstes pel PROCICAT, les Instruccions 4 i 5 així com el Pla d’obertura de centres d’Educació Especial.

Continue reading

Posted in ACTUALITAT, CORONAVIRUS, Educació Especial | Comentaris tancats a Comunicat de la posició del comitè intercentres envers l’obertura dels centres d’ educació especial

“Desacord dels/les delegats/es de prevenció de riscos laborals, davant l’ obertura dels centres educatius”

Benvolguts i benvolgudes,

Com a delegats/des de la UGT de Prevenció de Riscos Laborals del Comitè de Seguretat i Salut, i dins les competències de vigilància i control sobre el compliment de la prevenció de riscos laborals, posem de manifest el nostre posicionament davant la “Instrucció per a l’organització de l’obertura de centres educatius Fase 2 de 20 de maig 2020”

Segons diu la Instrucció, cada centre ha d’elaborar un Pla d’obertura on les direccions han de fer constar explícitament que es garanteixen totes les mesures de seguretat establertes, per tal d’evitar el risc de contagi i preservar la salut, tant dels infants com del personal docent i no docent.

Algunes de les mesures que conté la instrucció, com rentat de roba a 60º i calçat d’ús exclusiu per al centre quan la gran majoria de personal no disposa de roba de treball; garantir la distància entre alumnes (1,5 m) de manera que no puguin interactua; impossibilitat de compartir materials i joguines… Ho veiem del tot inviable encara que es redueixin les ràtios, sobretot en Llars d’infants, Infantil i Centres d’Educació Especial. Paradoxalment els cicles que acolliran més alumnat per temes de conciliació.

Considerem que responsabilitzar el personal dels centres de vigilar el compliment d’aquestes distàncies i de garantir-les durant totes les hores d’activitat al centre és una exigència que no es pot assumir. És impossible a infants d’aquestes edats.

Quant al material de protecció, l’OMS estableix, tal com diu la Instrucció, que l’ús de mascareta no està indicada per nens i nenes d’1 a 6 anys o amb dificultat per portar-la, i per tant, és imprescindible la protecció amb mascaretes autofiltrants per a tots els treballadors/es que tenen atenció directa amb aquest alumnat. També la resta de material de neteja i desinfecció ha d’estar garantida abans d’obrir els centres i durant tota l’activitat presencial.

Mesures i materials que ens consta  que no s’estan aplicant.

Trobem a faltar tests ràpids i termòmetres a distància, mesures preventives que ajuden també a crear un entorn laboral més segur.

Entenem que cal anar recuperant l’espai educatiu de totes les etapes i adaptar a l’evolució de la pandèmia les mesures preventives.

És per això que considerem precipitada l’obertura de centres per acollir els alumnes i reclamem a la Conselleria d’educació que recapaciti i ajorni al setembre el començament del curs escolar.

Hem d’aprofitar aquest temps per elaborar, entre tots, millors protocols d’actuació que s’ajustin a la realitat dels centres educatius.

Posted in ACTUALITAT, CORONAVIRUS | Comentaris tancats a “Desacord dels/les delegats/es de prevenció de riscos laborals, davant l’ obertura dels centres educatius”

*El conseller Bargalló alerta que hi ha centres educatius amb un pla de treball telemàtic “excessiu”. Aquí estan les indicacions que han arribat al les direccions dels centres*

El Conseller d’Educació ha fet arribar una carta a tots els centres de Catalunya per demanar la racionalització del treball telemàtic en confinament. Premeu sobre l’arxiu per a engrandir-lo.

Cuideu-vos

 

Posted in ACTUALITAT, CORONAVIRUS | Comentaris tancats a *El conseller Bargalló alerta que hi ha centres educatius amb un pla de treball telemàtic “excessiu”. Aquí estan les indicacions que han arribat al les direccions dels centres*