INSCRIPCIONS PER FER LA PROVA DE CATALÀ

 

🔡 Els certificats de català són títols oficials valorats tant en l’àmbit acadèmic com laboral.

🆕 Aquest dijous s’obren les inscripcions per fer les proves i obtenir els certificats de nivells bàsic (A2), elemental (B1), intermedi (B2) i de suficiència (C1).

✍ Els exàmens consten d’una prova escrita i una d’oral i es faran al maig i juny.

ℹ Informació sobre les proves, calendari, pagament…
▶ Inscripcions

⚠ Quan s’arribi al màxim de places disponibles, es tancarà la inscripció.

 

https://llengua.gencat.cat/ca/serveis/acreditacio

_coneixements/certificats_de_catala/convocatoria_de_proves/

 

Posted in Sin categoría | Comentaris tancats a INSCRIPCIONS PER FER LA PROVA DE CATALÀ

CALENDARI DE LA RESOLUCIÓ EDU/4003/2022

S’ha publicat les possibles dates de calendari de la Resolució EDU/4003/2022.

– consulta de la llista provisional admeses i excloses : 20 de febrer 2023 (previsió).

– consulta la llista definitiva de persones admeses i excloses: a partir del 28 de març de 2023 (previsió).

https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/provisio-pas/definitiva/ingres-acces/personal-laboral/calendari/

LA UGT SEMPRE PENDENT DE TU!

Posted in Sin categoría | Comentaris tancats a CALENDARI DE LA RESOLUCIÓ EDU/4003/2022

INCREMENT RETRIBUTIU PER A L’ANY 2023

LA UGT EXIGEIX UNA REUNIÓ URGENT AMB EL GOVERN PER ACORDAR LA TRAMITACIÓ DE L’INCREMENT VIA DECRET LLEI

El passat 19 d’octubre la UGT vam signar amb el govern estatal un acord plurianual que recollia els increments salarials generals per als anys 2022, 2023 i 2024, a més d’altres importants mesures de millora de la jornada laboral i de recuperació de drets retallats.

Pel que fa a l’àmbit retributiu, i en concret per a aquest 2023, l’acord preveu una increment retributiu fixe del 2’5% a més d’un variable de l’1% lligat al compliment al setembre d’aquest any de determinats requisits lligats a l’IPCA i PIB. Cal dir que aquest 3,5% sempre tindria efectes retroactius a 1 de gener de 2023.

Com hem pogut comprovar, la nòmina d’aquest mes de gener no contempla l’increment fixe del 2,5% que ens correspondria percebre, i l’únic motiu adduït pel Govern és la no aprovació encara dels pressupostos de la Generalitat per al 2023.

Malauradament ja són un clàssic les desavinences constants entre el govern de torn i els diferents partits polítics quan es comencen a negociar els pressupostos anuals, i aquest any és un altre clar exemple, però el fet que no s’arribi a cap acord o que aquest es dilati en el temps no pot ser una excusa utilitzada permanentment per a no complir amb els compromisos adquirits amb els treballadors i treballadores de la Generalitat per via dels seus representants legals.

La UGT considerem que no activar la via del Decret Llei i esperar a l’alineació dels astres per tenir pressupostos seria penalitzar gratuïtament uns treballadors i treballadores de la Generalitat que també estan patint un context econòmic molt complicat.

Per això la UGT ens hem adreçat al Govern de la Generalitat per demanar una reunió immediata de la Mesa General i acordar la tramitació urgent via Decret Llei de l’increment retributiu fixe del 2,5% previst amb l’acord estatal.

Salut,

Posted in Sin categoría | Comentaris tancats a INCREMENT RETRIBUTIU PER A L’ANY 2023

OBERTURA DEL BLOC 2 DE LA BORSA DE TEEI!

Durant el dia d’ avui s’ obrirà el bloc2 de la borsa!!!

Per aquelles persones que van aprovar el procés d’oposició de TEEI i NO van obtenir plaça.

Aquestes persones han d’entrar a la web del Departament i emplenar el qüestionari corresponent.

Des de la UGT celebrem aquest fet que portem denunciant des que el procés d’oposició va quedar resolt.

La UGT retira la demanda  interposada per obligar al Departament d’Educació a crear el Bloc 2 de TEEI..

Teniu tota la informació en el següent enllaç:

https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/provisio-pas/definitiva/ingres-acces/educacio-infantil/

 

Posted in Sin categoría | Comentaris tancats a OBERTURA DEL BLOC 2 DE LA BORSA DE TEEI!

ANNEXOS DE LA RESOLUCIÓ PRE/4052/2022, CONVOCATÒRIA 400 DEL PERSONAL LABORAL I INFORMACIÓ DEL PROCÉS

Avui, dia 23 de desembre de 2023, es publiquen els Annexos de la RESOLUCIÓ PRE/4052/2022, de 22 de desembre, per la qual es declaren les persones que han superat els processos d’estabilització, mitjançant el sistema selectiu excepcional de concurs de mèrits, en relació amb les categories professionals de personal laboral de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competència de la Direcció General de Funció Pública (núm. de registre de la convocatòria 400) (DOGC núm. 8819, de 23.12.2022).

Aquests annexos contenen:

l’Annex 1 Persones nomenades- Sistema d’adjudicació directa

l’Annex 2 “Persones nomenades- Sistema d’adjudicació d’elecció de lloc de treball

l’Annex 3 “Renúncies formals i altres situacions sobrevingudes impeditives de contractació laboral fixa”

Així mateix, aquesta publicació a l’e-Tauler també és consultable mitjançant l’enllaç web següent:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=399748&idens=1

 

Posted in Sin categoría | Comentaris tancats a ANNEXOS DE LA RESOLUCIÓ PRE/4052/2022, CONVOCATÒRIA 400 DEL PERSONAL LABORAL I INFORMACIÓ DEL PROCÉS