Situacions derivades del confinament. Fills menors a càrrec.

El dia 30 de setembre de 2020 la Funció Pública ha emès una nota informativa per aclarir les situacions del personal de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb menors a càrrec afectats per aïllament o quarantena domiciliària, a conseqüència de la COVID-19.

En concret la nota distingeix entre dos supòsits:

1-Les treballadores i treballadors públics que tenen a càrrec seu menors que han estat confirmats de COVID-19.

2-Les treballadores i treballadors públics que tenen a càrrec seu menors de 12 anys que han de fer aïllament tot i no estar contagiats de COVID-19.

1-Pel que fa al primer supòsit, tot el període d’aïllament es considerarà com a situació assimilada a accident de treball, i la data d’inici de la incapacitat temporal serà la data en la qual s’acordi l’aïllament sense perjudici que el comunicat de baixa s’expedeixi amb posterioritat a aquesta data.

Hem de puntualitzar el fet que el text consideri aquesta situació com “assimilada a accident de treball” però només a efectes de prestació econòmica per part de la Seguretat Social.

2-En el segon supòsit, els treballadors i treballadores poden realitzar teletreball les 5 jornades diàries setmanals amb aplicació de qualsevol flexibilitat horària, règim de torns i fixació d’horaris especials, durant tot el temps de quarantena des del tancament de grups, classe, centre educatiu o llar d’infants. Es podrà acreditar la situació mitjançant:

-Comunicat del centre educatiu/llar d’infants.

-Declaració responsable de la persona interessada.

Si per les funcions del lloc de treball no es pot prestar serveis en règim de teletreball, s’aplicaran els sistemes de flexibilitat horària, règim de torns, fixació d’horaris especials, adaptació funcional o atribució temporal de funcions previstes a les instruccions 5 i 6/2020.

No obstant, si ni així es pot garantir l’adequada atenció de l’infant a càrrec, s’autoritzarà a les famílies monoparentals o en què l’altre progenitor presti serveis presencials a jornada completa en el sector públic o privat, el permís per conciliació previst al punt 8.2 de la Instrucció 5/2020, prèvia declaració responsable indicant que no hi ha cap persona que pugui fer-se càrrec dels fills o filles i adjuntant el volant de convivència i el certificat de l’empresa o organisme en què presten servei les persones adultes que conviuen en el domicili amb indicació dels horaris en què presten serveis.

Salut i cuideu-vos!

La UGT sempre pendents de tu!!!

Posted in Sin categoría | Comentaris tancats a Situacions derivades del confinament. Fills menors a càrrec.

Afiliats/des Important! Borsa de Treball

Convocatòria extraordinària de borsa de treball de Personal Laboral del Departament d’Ensenyament (borsa oberta) per a les categories i comarques que s’indiquen a continuació.

La resolució de la convocatòria es publicarà a la web del Departament el dimecres dia 2 de setembre, i el termini per a presentar-ne les sol·licituds s’iniciarà el dijous dia 3 a les 00.00h, i es mantindrà obert mentre no hi hagi candidats suficients per a totes les categories i comarques convocades.

*Educador/a d’Educació Especial en centres públics (C1) – EEE: tots els àmbits geogràfics.

* Integrador/a Social (C1) – INS: tots els àmbits geogràfics.

*Oficial de primera, Cuiner/a (D1) – CUI: Bages, Conca de Barberà, Garraf, Ripollès i Segrià.

*Oficial de Primera, manteniment (D1) – OFI: Bages, Ripollès i Segarra.

* Ajudant de cuina – netejador/a (D2) – NAJ: Bages, Garraf, Garrotxa, Gironès, Ripollès i Selva.

 

La UGT, sempre pendent de tu

Posted in ACTUALITAT, Borsa de treball | Comentaris tancats a Afiliats/des Important! Borsa de Treball

S’amplien els terminis per la publicació del llistat provisional

Davant les reclamacions presentades per diferents persones al procés de concurs oposició de 756 Tècnics d’Educació Infantil al Departament d’Educació, aquest ha emès una resolució ampliant els terminis de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos al procés selectiu, una vegada s’hagi contestat les esmentades reclamacions.

Per una altra banda la Subdirecció General ja ens va dir a l’últim comitè que endarreririen la publicació de candidats/es admeses i excloses al mes de setembre, pel volum de candidates que s’ han presentat i que s’ ha de revisar la documentació de requisits presentada.

La UGT sempre pendents de tu!

Posted in ACTUALITAT | Comentaris tancats a S’amplien els terminis per la publicació del llistat provisional

CANVIS A LA BORSA DE TREBALL

 MOLT IMPORTANT!!!

🔹Les persones que formen part de la Borsa i tenen un contracte temporal vigent, del 9 al 24 de juliol podran entrar al WEB de l’aspirant i ampliar zones geogràfiques i horaris si ho creuen convenient.

Si les persones que no estan a la borsa i estan treballant volen ampliar comarques, hauran de fer tota la inscripció sencera, perquè ara mateix no té les dades a l’ aplicatiu. Si no s’inscriuen dins el termini, no podran formar part de la borsa.*

🔸Actualització de la borsa a finals de juliol. Meritaran fins al 30 de juny (0,01 punts per dia contractat )

🔹Un cop actualitzada la borsa es celebrarà l’acte d’adjudicació virtual de 130 noves places d’EEE, 12 places de TIS i 15 places de FIS .

Si quedessin desertes un nombre important de places, es tornaria a realitzar un segon acte d’adjudicació virtual d’aquestes places a finals d’agost. Les persones que hagin obtingut plaça en la 1a. adjudicació, no podrà participar en el segon acte en cas que es faci.

 

LA UGT SEMPRE PENDENTS DE TU!!!

 

 

Posted in ACTUALITAT, Borsa de treball | Comentaris tancats a CANVIS A LA BORSA DE TREBALL

Reunió Comitè Intercentres-Departament

Benvolguts/es

Divendres passat, es va reunir el comitè intercentres amb el Departament. Aquest va informar sobre l’ ampliació de la plantilla d’EEE, TIS, FIS, i alguna categoria més.

Amb anterioritat la Subdirectora General d’Educació Inclusiva, Imma Reguant, ens havia manifestat la intenció de complir, aquest curs, l’ augment de personal laboral d’atenció educativa que marcava el Decret d’Inclusió 150/17, en la seva totalitat.

No ens surten els comptes, no han tret la quantitat de places que ens van anunciar! Des de la UGT reclamarem que d’una vegada per totes es compleixi la memòria econòmica del Decret d’inclusió, on hi havia pressupostada
l’ ampliació de plantilla de professionals.

Les places són:

* 15 de Fisio
* 12 de Integradors/es
* 130 d’Educador/a d’Educació Especial.

Es donaran en un acte d’adjudicació virtual, anunciat al web de l’aspirant on us informaran els centres on estaran adscrites aquestes places, el calendari i instruccions a seguir per participar.

Es convocarà als candidats del Bloc 1 de la borsa.

* FIS Bloc1 de l’1 al 100
* INS Bloc 1 de l’ 1 al 100
* EEE Bloc 1 de l’ 1 al 900.

No s’haurà de renunciar amb anterioritat a la plaça que s’ocupa en l’ actualitat, per participar en aquest acte virtual d’adjudicació de plaça.

Pel que fa a les 106 contractes d’EEE que fa tres cursos van ser contractades amb un contracte que finalitza cada curs a 31 d’agost, passaran a ser vacants.

Us seguirem informant.

LA UGT, SEMPRE PENDENT DE TU!

Posted in ACTUALITAT, PROPOSTES | Comentaris tancats a Reunió Comitè Intercentres-Departament