PERSONAL NETEJADOR DELS CENTRES EDUCATIUS

Netejador/a

És el treballador/a que té al seu càrrec la neteja i higiene dels locals, oficines, magatzems o d’altres dependències de l’organisme, així com del mobiliari, estris i lavabos dels esmentats locals.