QUI SOM?

Som l’equip de treballadors/es  contractats laborals del Departament d’Educació, que varem sortir escollits com a representants legals del col·lectiu de laborals d’Ensenyament a les eleccions sindicals d l’abril de 2010, resultat de  les quals la UGT va resultar el sindicat majoritari.

Les nostres funcions són: treballar en la defensa dels dret laborals i la millora de les condicions de treball  dels contractats amb contracte laboral  pel Departament d’Ensenyament de totes i cada una de les categories professionals.

Les categories professionals  i els centres en els que estan adscrites són:

LLARS D’INFANTSDirector/a, Educador/a, Ajudant de cuina-netejador/, Oficial de 1ª-manteniment, Cuiner/a.

CEE (Centres d’educació especial): Educador/a d’educació especial, fisioterapeuta.

ESCOLA D’EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA: Tècnic/a d’Educació Infantil, Educador/a d’Educació Especial, Auxiliar d’Educació Especial, Mestre/a de Religió, Governant, Subaltern/a, Personal de Serveis especialitats-netejador/a, Personal de serveis especialitzats-ordenança.

INSTITUTS DE SECUNDÀRIA: Educador/a d’educació especial, Auxiliar d’Educació Especial, mestre/a de Religió, *Netejadors/es,  Integradors/es  Socials , Monitors de formació Ocupacional, Subaltern, Encarregat/ada, Oficial de 1ª-vaquer, Telefonista, Tècnic Administratiu, Oficial de 1ª-manteniment.

SERVEIS CENTRALS: Periodista, Analista informàtic/a, Analista-programador/a informàtic/a, Diplomat/ada en infermeria, Tècnic especialista- arts gràfiques,  Tècnic/a especialista- informàtica, Especialista d’oficis, responsable de magatzem, telefonista, Ajudant d’oficis-serveis generals, Tècnic/a especialista-so i imatge.

SERVEIS TERRITORIALS: Analista informàtic/a, Ajudant/a d’ofici-serveis generals, Telefonista, porter/a, Metge/essa, Tècnic administratiu/iva, Auxiliar administratiu/iva.

EAP: *Diplomat/ada en treball social, fisioterapeuta.

CET: Cap de 2ª cuiner/a, Cap de 2ª d’administració, Diplomat/ada en infermeria, Tutor/ra de residència, Especialista d’oficis, Auxiliar sanitari/a, Emmagatzemador/a, Oficial/a de 1ª-cuiner, Oficial/a de 1ª-electricista, Oficial/a de 1ª-fusteria, Oficial/a de 1ª-jardineria, Oficial/a de 1ª-manteniment, Recepcionista, Ajudant/a d’ofici-cuiner/a, Ajudant/a d’ofici-serveis generals.

CREDA: *Audioprotesista.

EASD Escola superior de Diseny i artNetejador/a, Oficial/a de 1ª- manteniment, Ajudant/a d’oficis-manteniment.

EOI  Escola oficial d’idiomes: Professors/es d’idiomes, Auxiliar Administrativa.

 * Categories a extingir

 

Donada la greu situació actual respecte els continus atacs del Govern  als drets dels empleats públics, que ha generat importants pèrdues en les condicions laborals d’aquests treballadors i treballadores, hem adaptat els objectius del nostre programa de treball en participar i recolzar tots  els moviments  global sindicals i socials generats en resposta al major atemptat contra els Serveis públics, els drets laborals i a la societat del benestar.

Així mateix dediquem una especial atenció en la resolució de conflictes i o incidències individuals que ens feu arribar.

Recordeu, estem per ajudar-vos!