RESUM DEL COMITÈ EXTRAORDINARI

1. Situació de les TEEIS Rurals
Després de la insistència, la denúncia a Inspecció de Treball per part de la UGT sobre la categoria TEEI de les Escoles Bressol Rurals, el Departament aprova la nostra proposta de passar-les a categoria B en data d’1 de setembre de 2024 sempre que continuï la mateixa Direcció i Subdirecció General del Personal Laboral.
Tot i aquesta millora la UGT demana que aquestes treballadores tinguin els serveis prestats en les dues borses, la de TEEI i EDU (sempre que les TEEI afectades vulguin entrar a la borsa de EDU).
2. Canvi de nomenclàtor de categoria
El Departament informa que aquest tema es tracta en la mesa negociadora del VII Conveni.
La UGT demana que igual que ens han presentat una proposta des de la Subdirecció General de Personal Docent, també demanem que ens presentin des de la Subdirecció General de Personal Laboral una proposta al respecte.
3. Equiparació del calendari de les llars d’infants del Departament amb la resta de nivells educatius.
La Subdirectora General ens informa que encara no ens poden donar resposta, ja que el Director General de centres públics ha de portar aquest punt al Consell Escolar de Catalunya que es celebrarà aquesta tarda. Quan tinguin resposta ens ho comunicaran.
4. Reconeixement formal del mes de juliol com més de formació.
El Departament d’Educació ens informa que aquest punt no es pot dur a terme perquè als DOIGC ja està especificat.
La UGT demana que hi hagi una modificació al document d’inici de curs, on les 40h de formació al juliol no vinguin supeditades per l’autorització de les direccions dels centres.
La formació és un dret dels treballadors/es i el Departament té l’obligació de donar suport a aquest dret.
Si algun treballador/a, la direcció del centre no li valida la formació durant el mes de juliol, ens ho feu arribar perquè ho reclamarem.
Us demanarem informació per fer un estudi del % del personal laboral que se us ha denegat la formació en aquest període. Envieu correu electrònic a ugtlaboralseducacio@gmail.com per poder fer les gestions oportunes.
5. Calendarització de les reduccions d’1/3 que passaran a 1/2 jornades.
Ens informen que hi ha 128 treballadors/es en aquesta situació, el Departament farà la consulta per realitzar els canvis durant el mes Abril o Maig.
6. Definició de les funcions de TEEI
Durant el mes d’abril ens enviaran resposta a les nostres peticions formulades a la mesa tècnica, per poder continuar treballant i poder incorporar les modificacions al DOIGC.
7. La UGT volem una modificació de les interpretacions del DOIGC sobre les 2,5h no necessàries al centre i del mes de juliol, el personal PAE hem d’estar al centre mentre estiguin els docents.
8. Borsa Demanem l’obertura de la borsa de les categories on hi ha necessitat. El Departament valorarà dades objectives i obriran aquelles categories i territoris on hi hagi necessitat.
9. Implementació d’una EEE a les Llars d’infants on hi hagi necessitat i canvi categoria de AEE a EEE
Aquests dos temes es tractaran a la Mesa de Diversitat (Inclusiva).
10. Reducció de 2h a majors de 55 anys
El Departament comparteix la nostra proposta de reducció de 2 hores lectives i volen fer una implementació gradual de la reducció d’atenció directa als 60 anys a partir de l’any 2025.
UGT Demana que aquesta reducció comenci a partir dels 55 anys i exigeix un estudi de l’edat de la nostra plantilla, tant del Personal PAE com el Personal PAS.
ETS ESSENCIAL!
This entry was posted in Sin categoría. Bookmark the permalink.