Reunió Comitè Intercentres-Departament

Benvolguts/es

Divendres passat, es va reunir el comitè intercentres amb el Departament. Aquest va informar sobre l’ ampliació de la plantilla d’EEE, TIS, FIS, i alguna categoria més.

Amb anterioritat la Subdirectora General d’Educació Inclusiva, Imma Reguant, ens havia manifestat la intenció de complir, aquest curs, l’ augment de personal laboral d’atenció educativa que marcava el Decret d’Inclusió 150/17, en la seva totalitat.

No ens surten els comptes, no han tret la quantitat de places que ens van anunciar! Des de la UGT reclamarem que d’una vegada per totes es compleixi la memòria econòmica del Decret d’inclusió, on hi havia pressupostada
l’ ampliació de plantilla de professionals.

Les places són:

* 15 de Fisio
* 12 de Integradors/es
* 130 d’Educador/a d’Educació Especial.

Es donaran en un acte d’adjudicació virtual, anunciat al web de l’aspirant on us informaran els centres on estaran adscrites aquestes places, el calendari i instruccions a seguir per participar.

Es convocarà als candidats del Bloc 1 de la borsa.

* FIS Bloc1 de l’1 al 100
* INS Bloc 1 de l’ 1 al 100
* EEE Bloc 1 de l’ 1 al 900.

No s’haurà de renunciar amb anterioritat a la plaça que s’ocupa en l’ actualitat, per participar en aquest acte virtual d’adjudicació de plaça.

Pel que fa a les 106 contractes d’EEE que fa tres cursos van ser contractades amb un contracte que finalitza cada curs a 31 d’agost, passaran a ser vacants.

Us seguirem informant.

LA UGT, SEMPRE PENDENT DE TU!

This entry was posted in ACTUALITAT, PROPOSTES. Bookmark the permalink.