SEGONA PART DE L’INCREMENT RETRIBUTIU PACTAT PER LA UGT PER A AQUEST 2023 PUJADA SALARIAL A LA NÒMINA D’OCTUBRE DEL 0,5% AMB CARÀCTER RETROACTIU DES DE GENER

L’Acord signat l’octubre del 2022 per UGT i CCOO per a una Administració del segle XXI recull per a aquest

2023 un increment retributiu del 3,5% distribuït en:

  • Una pujada fixa del 2,5%,
  • Dues pujades variables del 0,5% cadascuna.

L’increment fix ja el perceben a la nòmina des de principis d’any i ara percebrem una de les dues parts

variables un cop s’ha complert la condició de que l’IPC harmonitzat de 2022 i 2023 superi el 6%.

Aquest nou increment té caràcter consolidable i serà retroactiu des de gener de 2023, i la UGT ja hem

demanat que esc faci efectiu a la nòmina del proper mes d’octubre.

La segona pujada variable, es cobrarà si aquest 2023 el PIB arriba al 2,1%.

Tot i que encara no s’ha publicat oficialment l’IPC de setembre, tot sembla indicar que serà superior al 6% i

que el conjunt d’empleats i empleades públiques veuran a la seva nòmina aquest increment previst en

l’Acord marc.

Des de la UGT pensem que són bones notícies per al conjunt dels treballadors i treballadores públics, ja

que comptarem amb una pujada salarial assegurada gràcies a la responsabilitat que la UGT va demostrar

avalant amb la seva signatura aquest Acord.

Recordem que a l’increment pactat faltarà encara sumar el 2% fix per a 2024 que podrà incrementar-se

amb un altre 0,5% variable associat a l’IPC harmonitzat dels tres anys anteriors.

Bona tornada de vacances!

UGTGENERALITAT

Barcelona, 7 de setembre de 2023

This entry was posted in Sin categoría. Bookmark the permalink.