FORMACIÓ

En aquestes pàgines trobareu cursos del vostre interès:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BARCELONA:

Atenció a la diversitat: eines per la mediació per Infantil, Primària i Secundària. (30 hores)

Enllaç: https://www.idfo.com/curso/eines-per-a-la-mediacio/5166

Format: aula virtual, connexió directe durant tot l’horari.

Cursos que es realitzen a Barcelona:

Atenció a la diversitat: eines per la mediació per Infantil, Primària i Secundària. (30 hores)

Enllaç: https://www.idfo.com/curso/eines-per-a-la-mediacio/5145

La resolució de conflictes en alumnes amb alteracions greus de conducta, per Infantil, Primària i Secundària. (30 hores)

Enllaç: https://www.idfo.com/curso/resolucio-de-conflictes/5143

Tècniques de maneig de comunicació verbal davant una situació potencialment violenta. (20 hores)

Enllaç: https://www.idfo.com/curso/tecniques-de-maneig-en-la-comunicacio-verbal-davant-una-situacio-potencialment-violenta/5146  

Mindfulness a l’àmbit de l’educació Infantil, Primària i Secundària(30 hores)

Enllaç: https://www.idfo.com/curso/mindfulness/5144

Tècniques d’autoprotecció i contenció verbal, Aikido. Educació Infantil, Primària i secundària. (30 hores, aquest curs és de Forum Format i heu de procedir com si compressiu el curs, però és a cost 0€)

https://www.forumformat.com/ca/cursos/generalitat/personal-laboral/g0044-22-cg0044-22-01.html?___from_store=es

Format: Presencial a la SEU de UGT Rambla de Raval i/o UGT Drassanes

LLEIDA I GIRONA:

El curs serà el següent:

Data de formació: del 1 de juliol al 8 de juliol.

Horari: de 9:00 a 14:00 hores.

 Format: aula virtual, connexió directe durant tot l’horari.

Per qualsevol dubte o incidència als cursos de IDFO – Institut per al desenvolupament de la formació i l’ocupació, contacteu amb:

María Jesús Gil, WhatsApp 699024205, telf: 93 268 92 92, mgil@idfo.com.

Per qualsevol dubte o incidència al curs de FÒRUM FORMAT – Plataforma formativa, contacteu amb:
Elena Solà, telf: 933077002 esola@forumformat.com