ON HEU DE VOTAR EL PRÒXIM 25 D’ABRIL?

​​Distribució de les ​​meses electorals.*
Cada mesa està distribuïda en dos col·legis:
Col·legi de personal tècnic i administratiu (categories professionals grups A, B, C)
Col·legi de personal especialista i no qualificat (categories professionals D i E)
Comitè d’empresa: Barcelona​
Mesa Electoral Central
– Seu dels Serveis Territorials al Baix Llobregat: carrer Laureà Miró, 328-330, Sant Feliu de Llobregat.
*Mesa Electoral número 002*
– Institut Jaume Balmes: carrer Pau Claris, 121, Barcelona.
Personal laboral dels centres de les comarques del Barcelonès (tret de la ciutat de Barcelona).
*Mesa Electoral número 003*
– Institut Baix a Mar: carrer Àncora, 29, Vilanova i la Geltrú.
Personal laboral dels centres de les comarques del Garraf i Alt Penedès.
*Mesa Electoral número 004*
– Serveis Territorials del Departament d’Educació al Baix Llobregat: carrer de Laureà Miró, 328-330, Sant Feliu de Llobregat.
Personal laboral dels centres de les comarques del Baix Llobregat.
*Mesa Electoral número 005*
– Serveis Territorials del Departament d’Educació al Vallès Occidental: carrer Marqués de Comillas, 65-67, Sabadell.
Personal laboral dels centres de la comarca del Vallès Occidental.
*Mesa Electoral número 006*
– Institut Antoni Cumella: carrer Roger de Flor, s/n, Granollers.
Personal laboral dels centres de la comarca del Vallès Oriental.
*Mesa Electoral número 007*
– Serveis Territorials del Departament d’Educació al Maresme – Vallès Oriental: carrer Churruca, 90, Mataró.
Personal laboral dels centres de la comarca del Maresme.
*Mesa Electoral número 008*
– Serveis Territorials del Departament d’Educació a la Catalunya Central: carretera de Vic, 175, Manresa.
Personal laboral dels centres de les comarques del Bages, Berguedà, Osona, Moianès i Anoia.
*Mesa Electoral número 009*
– Consorci d’Educació de Barcelona: plaça Urquinaona, 6, Barcelona.
Personal laboral dels centres de la ciutat de Barcelona.
*Comitè d’empresa: Girona*
– Serveis Territorials d’Educació a Girona: Plaça Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona
*Comitè d’empresa: Tarragona*
– Serveis Territorials d’Educació a Tarragona: Carrer Sant Francesc, 7, 43003 Tarragona​
*Comitè d’empresa: Lleida*
– Serveis Territorials d’Educació a Lleida: Pica d’Estats, 2, 25002 Lleida
*LA UGT SEMPRE PENDENTS DE TU!*
Posted in Sin categoría | Comentaris tancats a ON HEU DE VOTAR EL PRÒXIM 25 D’ABRIL?

REUNIÓ DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE LES EMPLEADES I EMPLEATS PÚBLICS (9.03.23)

LA UGT ACONSEGUIM LES 15 HORES AMB DECLARACIÓ RESPONSABLE, MILLORES EN MATÈRIA DE CONCILIACIÓ I LA CREACIÓ D’UN GRUP PER NEGOCIAR LES 35 HORES 

INCREMENT RETRIBUTIU PER A L’ANY 2023

La Consellera de la Presidència, en representació del Govern de la Generalitat, ens ha confirmat que a la nòmina d’aquest mes de març veurem reflectit l’increment retributiu del 2,5% acordat per UGT a Madrid el passat 19 d’octubre de 2022, amb efectes retroactius a 1 de gener de 2023.

Recordem també que, tal i com recull l’Acord, a aquest 2,5% se li sumaria un 1% addicional si s’assolissin uns determinats indicadors de l’IPC i PIB aquest 2023. Aquest increment addicional també tindria caràcter retroactiu a 1 de gener de 2023.

ACORD DEL GRUP DE TREBALL DE NEGOCIACIÓ DE LES MESURES SOCIALS, LABORALS I DE FLEXIBILITAT I/O CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I FAMILIAR EN RELACIÓ AMB DIVERSES MESURES SOCIALS, LABORALS I DE FLEXIBILITAT I/O CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL I FAMILIAR.

A partir de demà mateix dia 10 de març es podran gaudir les 15 hores anuals d’absència justificada per motius de salut sense necessitat de cap justificant d’assistència mèdica, substituint-se aquest únicament per una declaració responsable.

Ampliació de la franja d’edat de fill o filla menor d’edat de 12 a 14 anys per gaudir de la flexibilitat horària de fins 60 minuts a l’inici de la franja de presencia obligada de la jornada i també de la reducció de jornada per interès particular per motiu de cura directa d’un fill o filla, l’autorització de la qual no estarà supeditada a les necessitats del servei ni tampoc l’elecció de la franja horària que esculli el treballador/a.

Dret a 2 hores de permís per lactància diària per a les famílies monoparentals. Es podrà gaudir diàriament o de forma compactada.

Pel que fa al permís per naixement aquest serà ampliat en 10 setmanes més en famílies monoparentals un cop es modifiqui el TREBEP.

Hem acordat la creació d’un grup específic per tractar aquests punts que es reunirà en primera sessió el 22 d’aquest mes de març.

PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ, LA DETECCIÓ, L’ACTUACIÓ I LA RESOLUCIÓ DE SITUACIONS D’ASSETJAMENT SEXUAL I ASSETJAMENT PER RAÓ DE SEXE, ORIENTACIÓ SEXUAL, IDENTITAT DE GÈNERE O EXPRESSIÓ DE GÈNERE

El nou protocol és una proposta d’actualització del protocol vigent des de l’any 2015 amb la incorporació de tota la nova legislació de garantia de drets al respecte de la llibertat sexual i d’erradicació de les violències sexuals i pretén protegir les treballadores i treballadors de qualsevol tipus d’assetjament que puguin patir en el seu lloc de treball.

S’ha recollit de forma clara la voluntat de la UGT quesigui un protocol trans inclusiu.

Hem introduït de forma més reforçada la necessitat de formació, en general, i en especial de caps i responsables d’equips per tal que siguin coneixedors del procediment i de com fer prevenció.

Es milloren les eines de detecció per tal de poder fer tasques de prevenció abans que es pugui produir cap situació d’assetjament o de detecció de situacions no denunciades.

S’agilitzen els processos d’informació, comunicació i denúncia aprofitant les vies informàtiques, que actualment són deficitàries.

La UGT, aprofitant la presència de Consellera d’Igualtat i Feminismes a la reunió, hem posat de nou en evidència la necessitat urgent de crear unitats d’Igualtat a tots els departaments per tal d’implementar les polítiques d’igualtat de forma efectiva i per a l’ús correcte d’aquest nou protocol la creació d’aquests àmbits d’igualtat esdevé vital.

PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ, LA DETECCIÓ, L’ACTUACIÓ I LA RESOLUCIÓ DE SITUACIONS D’ASSETJAMENT PSICOLÒGIC LABORAL I ALTRES DISCRIMINACIONS A LA FEINA.

Per a la UGT, els punts fonamentals a destacar d’aquest nou protocol són:- Que l’Administració de la Generalitat de Catalunya no pot consentir situacions d’assetjament laboral en la seva organització, i les persones que tinguin aquestes conductes han de ser sancionades de forma clara i contundent. – Que les persones assetjades han de rebre el suport i l’acompanyament de l’Administració i s’ha d’impedir de forma efectiva que cap tràmit que s’hagi de fer els suposi una revictimització.- Que, tal com hem defensat la UGT des de sempre, el protocol ha de dependre del màxim òrgan responsable de personal de la nostra Administració (independentment de qui executi després les actuacions), que ha d’estar centralitzat i fora de l’esfera d’influència dels departaments i que el reglament disciplinari ha de recollir de forma efectiva el que ja recull el TREBEP: “l’assetjament laboral és una falta disciplinaria molt greu.”- Que les actuacions del protocol han de ser conegudes i explicades als delegats i delegades de prevenció, i alhora cal disposar de mecanismes per tal de fer un seguiment més acurat en el cas que des de la Comissió Paritària General es consideri oportú.

És un protocol fruit del consens i la UGT valorem especialment l’apartat destinat a la divulgació i la formació que té com a finalitat primordial preparar a la nostra organització per refusar de soca rel totes aquelles situacions que es recullen en el text com a susceptibles d’assetjament i el fet que sigui una eina fonamental per protegir, defensar i acompanyar les possibles víctimes de situacions d’assetjament laboral; en aquest punt cal recordar que més del 70% de les activacions del protocol d’assetjament ho han fet dones treballadores de la Generalitat de Catalunya.

Oferta Pública 2023.

Properament és farà una reunió monogràfica per tractar en exclusiva de la OP 2023.

Salut,

Posted in Sin categoría | Comentaris tancats a REUNIÓ DE LA MESA GENERAL DE NEGOCIACIÓ DE LES EMPLEADES I EMPLEATS PÚBLICS (9.03.23)

25 D’ABRIL ELECCIONS SINDICALS

*📢UGT INFORMA!*

El proper 25 d’Abril seran les eleccions sindicals.

Heu d’entrar a Portal de Centres
https://inici.espai.educacio.gencat.cat/
Us haureu d’identificar i seguir els següents passos per revisar si esteu al *Cens provisional*

Els passos a seguir són:
➡️Portal de centres
➡️Persones
➡️Espai sindical
➡️Eleccions sindicals de personal laboral
➡️Cens electoral

Per qualsevol incidència relacionada amb el procés, podeu adreçar-vos a la bústia de correu electrònic habilitada a cada unitat electoral.

Barcelona: elecsindlabbcn.educacio@gencat.cat

Girona: elecsindlabgi.educacio@gencat.cat

Lleida: elecsindlabll.educacio@gencat.cat

Tarragona: elecsindlabta.educacio@gencat.cat

*LA UGT SEMPRE PENDENTS DE TU!*

Posted in Sin categoría | Comentaris tancats a 25 D’ABRIL ELECCIONS SINDICALS

NOU PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ, LA DETECCIÓ I LA RESOLUCIÓ D’ASSETJAMENT PSICOLÒGIC

En la reunió d’avui de la Comissió Paritària General de Prevenció de Riscos Laborals hem acordat un nou protocol per prevenir les situacions i actuacions d’assetjament laboral a la nostra Administració.

Aquest és el quart mecanisme d’aquest tipus del qual es dota la nostra Administració per tal d’erradicar aquesta xacra i desitgem que sigui el darrer i definitiu.

A la reunió del 22 de desembre de 2022, la UGT va deixar clar quins eren els seus objectius a l’hora d’arribar a aquest acord, tal com vam reflectir en la nostra nota informativa. Us els tornem a recordar aquí:

Nou protocol per a la prevenció, la detecció, l’actuació i la resolució de situacions d’assetjament psicològic i altres discriminacions a la feina

Totes les parts implicades som conscients que fa molt de temps que estem intentant millorar l’actual protocol d’assetjament; però des de la UGT sempre hem dit que el que no faríem és acordar cap protocol que en realitat no suposés una millora respecte al que ja tenim.

Per situar-nos en context, la idea de millorar el protocol actual no neix ni de l’Administració, ni dels sindicats ni de la pròpia Comissió Paritària, és la Sindicatura de Greuges la que indica que cal fer millores en el protocol arran d’un cas molt concret que li va arribar.

La cosa és molt senzilla:

1) L’Administració de Catalunya no pot consentir situacions d’assetjament laboral en la seva organització, i les persones que tinguin aquestes conductes han de ser sancionades de forma clara i contundent.

2) Les persones assetjades han de rebre tot el suport de l’Administració i s’ha d’impedir de forma efectiva que cap tràmit que s’hagi de fer els suposi una revictimització.

3) Des d’UGT defensem que el protocol ha de dependre del màxim òrgan responsable de personal de la nostra Administració (independentment de qui executi després les actuacions), ha d’estar centralitzat i fora de l’esfera d’influència dels departaments; i el reglament disciplinari ha de recollir de forma efectiva el que ja recull el TREBEP: “l’assetjament laboral és una falta disciplinaria molt greu.”

4) Les actuacions del protocol han de ser conegudes i explicades als delegats i delegades de prevenció, i alhora cal disposar de mecanismes per tal de fer un seguiment més acurat en el cas que des de la Comissió Paritària General es consideri oportú.

5) En darrer lloc, cal recordar que el protocol neix amb la voluntat de ser una eina efectiva per erradicar les situacions d’assetjament a la nostra Administració i que s’acorda en el si de la Comissió Paritària General de Prevenció de Riscos Laborals; l’Administració pot decidir de forma unilateral fer-ho d’una altra manera, però el que no pot fer és pretendre aconseguir l’aval de la Comissió sense comptar amb una de les seves parts: les organitzacions sindicals presents.

I això, que vam dir el dia 22 de desembre, ho hem mantingut i hem treballat per assolir-lo; per la qual cosa la UGT ha parlat amb tothom per arribar als consensos necessaris i aconseguir el millor protocol possible.

Fins al darrer moment hem discutit aspectes del redactat per aconseguir els objectius que ens vam marcar i que amb tota sinceritat pensem que la resta de parts implicades també persegueixen.

En definitiva aquest és un document necessari per tal d’acomplir el mandat d’erradicar qualsevol situació d’assetjament laboral a la nostra Administració; és un document fruit del consens entre les parts, sindicats i Administració, i esperem que sigui l’eina que serveixi per erradicar definitivament els comportaments d’assetjament laboral a la nostra Administració.

Posted in Sin categoría | Comentaris tancats a NOU PROTOCOL PER A LA PREVENCIÓ, LA DETECCIÓ I LA RESOLUCIÓ D’ASSETJAMENT PSICOLÒGIC

PUBLICADA LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS DE LES OPOSICIONS D’ESTABILITZACIÓ

Avui s’han publicat la llista provisional d’admesos i exclosos dels candidats i candidates inscrits/es al procés d’oposició d’estabilització de les  següents categories del Personal Laboral:

educador/a de llars d’infants

educador/a d’educació especial en centres públics

integrador/a social

auxiliar d’educació especial

oficial/a de 1a jardiner/a

oficial/a de 1a cambrer/a

ajudant de cuina-netejador/a

El període de presentació d’al’legacions és del 21 de febrer al 6 de març.

Teniu tota la informació al següent link:

https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/provisio-pas/definitiva/ingres-acces/personal-laboral/

En relació amb les categories professionals de personal laboral de l’Administració de la Generalitat de Catalunya competència de la Direcció General de Funció Pública (núm. de registre de la convocatòria 700
Categories:
-Fisioterapeuta
-Monitors de formació ocupacional
-Tècnic/a de gestió del personal laboral docent.
-A1 Llincenciat/ada personal docent.
-Oficial de 1a, Cuiner/a
-Oficialde 1a, Manteniment

Teniu tota la informació al següent link:

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=952499

LA UGT SEMPRE PENDENTS DE TU!!

 

Posted in Sin categoría | Comentaris tancats a PUBLICADA LA LLISTA PROVISIONAL D’ADMESOS I EXCLOSOS DE LES OPOSICIONS D’ESTABILITZACIÓ