CONCENTRACIÓ DAVANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

📣NEGOCIACIÓ REAL JA!*

*EL PERSONAL LABORAL DIEM PROU!*

*LLUITEM PELS NOSTRES DRETS!*

Concentració davant del Departament d’Educació

dia *12 de juny*

Comencem la protesta a les *13 hores* fent pancartes

A les *15 hores* us hi esperem a totes per fer-nos sentir amb força!

*US HI ESPEREM A TOTS I A TOTES!*

Posted in Sin categoría | Comentaris tancats a CONCENTRACIÓ DAVANT EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ

TEMARIS D’OPOSICIÓ OFERTA PÚBLICA 21,22,23 I 24

Us adjuntem tots els temaris amb la part específica que anirà a concurs d’oposició de l’oferta pública 21,22,23 i 24.

 

TEMARIS PART ESPECÍFICA: Continue reading

Posted in Sin categoría | Comentaris tancats a TEMARIS D’OPOSICIÓ OFERTA PÚBLICA 21,22,23 I 24

INFORMACIÓ DEL COMITÈ INTERCENTRES

Ahir dia 22/05/24 la *UGT* i la resta de la part social ens vam reunir amb el Departament d’Educació. Resum del Comitè Intercentres:

1. Hi haurà un increment de plantilla del personal Pae i Pas:

– 4 fisioterapeutes

– 12 logopedes

– 103 Educadors/es d’Educació Especial

– 39 dotacions entre integradors/es i teeis. (Encara no saben com es repartirà aquesta quantitat entre aquestes categories).

– d’Educadors/es socials: 58

*2. Canvi de destinació:* ens informen que estan esperant instruccions de Funció Pública, un cop ho tinguin ens informaran del calendari d’aquest procés.

*3. 2h de reducció horària a majors de 55 anys:* Ens informen que no hi ha pressupostos. Aquesta resposta no és la que volíem escoltar i exigim gràfic d’edats per categoria per poder treballar sobre el tema i portar una proposta progressiva per poder gaudir de la reducció com fan els docents.

*4. Modificació de les funcions de TEEI:* no estem d’acord amb la proposta per part del Departament i la *UGT* junt amb la resta de la part social ens neguen aquest acord i encara treballarem per millorar les funcions d’aquest col·lectiu.

*5. Modificacions del DOIGC:* només han acceptat que el personal laboral electe en el Consell Escolar se li compensi les hores de les reunions.

*6. Llicències per assumptes propis sense retribució:* la *UGT* va elevar a Funció Pública la instrucció 4/2013 on especifica que la durada mínima és d’1 dia, pel fet que molts treballadors/es se li ha denegat aquesta llicència per part de diferents serveis territorials. Ahir el Departament ens va fer saber que havien rebut la instrucció de Funció Pública on especificava en aquest correu que la instrucció enviada per la *UGT* continuava vigent.

*7. Incorporació del Bloc 2 de les persones aprovades sense plaça en el procés d’oposició d’estabilització:* no ens poden donar dates exactes perquè estan revisant els requisits d’aquestes persones. Informaran els aprovats sense plaça un cop s’obri el bloc 2 perquè puguin incorporar-se.

*8. La UGT* demanem que els treballadors que no tinguin el requisit del català i que no els hi van informar del curs que va fer el Departament ho puguin realitzar o una prova interna per poder seguir en la borsa.

 

*ETS ESSENCIAL!*

Posted in Sin categoría | Comentaris tancats a

CANVIS DE CONTRACTES 1/3 A 1/2 JORNADA

Avui el Departament d’Educació ens acaba d’informar:
💪D’acord amb el que ens van comentar en la darrera reunió amb el Comitè, ens informen que avui dimecres procediran a fer l’enviament a les persones que estan fent una substitució d’una reducció d’1/3 de jornada anterior a l’1 de gener de 2024, per evalisa mitjançant la qual us comunicaran la modificació del vostre contracte a 1/2 jornada.
📌 Els treballadors/es *NO* heu de fer res ni respondre l’evalisa.
 *Només en el cas que algú no vulgui aquest canvi, haurà d’enviar una evalisa indicant que no accepta la proposta de modificació.*
Per tota la resta, el Departament procedirà a realitzar els canvis amb efectes d’1 de maig.
ETS ESSENCIAL!
Posted in Sin categoría | Comentaris tancats a CANVIS DE CONTRACTES 1/3 A 1/2 JORNADA

Aprovats sense plaça de futures convocatòries, concurs de trasllats i nous complements del personal laboral

Avui, 15 d’abril de 2024, s’ha reunit la Comissió Negociadora del Conveni Únic de personal laboral d’àmbit de l’Administració de la Generalitat, s’han abordat tres grans acords i alguna modificació del nomenclàtor de categories professionals. Acords impulsats des de la UGT, en el mes de desembre de 2023, que finalment s’han inclòs en conveni.

En primer lloc, hem acordat modificar el redactat del proper concurs de canvi de destinació, arran de l’estabilització, cal garantir la consolidació de places de manera definitiva, així com facilitar la promoció interna del personal laboral. Preservant en fase 1 els fixos abans de l’estabilització i en fase 2 els fixos amb l’estabilització. Podeu consultar el nou barem en aquesta notícia.

En segon lloc, s’han creat dos nous complements transversals, tot el personal laboral es pot beneficiar modificant la seva retribució, previ acord entre el Departament i el comitè. Inclou el nou article 37.1:

 • Retribució de la singularitat de les funcions que es desenvolupen i/o l’especialització tècnica requerida pel lloc de treball en un nivell superior i diferenciat del propi de la categoria o especialitat.
  Es determinen 6 nivells de singularitat, segons grup, atenent als següents factors i al nivell o grau de cadascun d’aquests factors:
  a) Grau de coneixements o especialització tècnica necessaris per al desenvolupament del lloc.
  b) Complexitat de les funcions i activitats a desenvolupar, ja sigui de naturalesa tècnica, econòmica o social.
  c) Complexitat, magnitud o especificitats de l’entorn en què es desenvolupa el lloc de treball.
  d) Aptituds o capacitats específiques necessàries.
A B C D E
Nivell 1 130,53 108,68 57,32 28,35 16,93
Nivell 2 297,13 146,23 93,71 56,59 42,45
Nivell 3 411,63 204,99 145,72 140,59 70,80
Nivell 4 547,02 256,36 182,18 170,13
Nivell 5 755,17 335,52 218,57
Nivell 6 859,29 406,49
 • Aquest complement és incompatible amb la percepció de d’altres complements departamentals.

i també l’article 37.2:

 • Retribueix l’especial responsabilitat derivada de l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball, (…) especialment pel que fa a les funcions de supervisió, organització o coordinació d’activitats, assumptes o matèries, tenint en compte el grau d’autonomia i/o d’interrelació i de transversalitat de les funcions. En relació amb aquest complement s’estableixen 1 o 2 nivells d’especial responsabilitat funcional, segons grup, atenent als factors següents:

a) Grau d’autonomia mitjà o alt.

b) Grau d’interrelació i/o transversalitat.

A B C D
Nivell 1 538,36 260,18 171,33 93
Nivell 2 728,89 384,29
 • Aquest complement és incompatible amb la percepció de qualsevol complement de comandament o d’altres complements departamentals.

En tercer lloc, però potser la gran novetat, es modifica el conveni en relació als aprovats sense plaça de futures oposicions, que a partir d’ara i durant dos anys des de la resolució dels concursos, podran ser contractats per ordre de cada convocatòria, com a personal laboral fix en aquella categoria que han quedat aprovats sense plaça. Des de la publicació de la Llei 8/2023, només d’aplicació a personal funcionari, la UGT hem estat negociant amb Funció Pública per incloure aquesta novetat en el redactat del conveni. Aquest fet tindrà conseqüències en l’aplicació de les borses de treball de personal laboral, a partir de les futures oposicions ordinàries.

ETS ESSENCIAL!

Posted in Sin categoría | Comentaris tancats a Aprovats sense plaça de futures convocatòries, concurs de trasllats i nous complements del personal laboral