Nova convocatòria de les Assemblees de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.

La meteorologia va provocar la suspensió de les assemblees, tot seguit trobareu les noves dates. Us hi esperem!

 

 

ASSEMBLEA INFORMATIVA

CONCURS OPOSICIONS TEEI I TIS,

organitzat pel Comitè Intercentres.

Als diferents territoris!!!.

 

 

 

 

 

 

 

Posted in OPOSICIONS | Comentaris tancats a Nova convocatòria de les Assemblees de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.

Resolució de l’audiència nacional del recurs contenciós administratiu 380/2017

L’Audiència Nacional diu que, els requisits legalment establerts de principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat, s’ha de seguir complint en totes les convocatòries de concurs oposició.

Podeu llegir la notícia al Diari de Girona.

Des de la UGT continuem treballant perquè el procés iniciat tingui les condicions més òptimes per tal de facilitar la major estabilitat possible de les persones que fa tant temps ocupen aquests llocs de treball.

UGT demana a l’Administració que agilitzi els processos d’estabilització d’ocupació pública i prorrogui el seu termini de vigència.

La Federació d’Empleades i Empleats de Serveis Públics (FeSP) d’UGT ha valorat positivament la sentència de l’Audiència Nacional que dóna suport l’Acord per a la Millora de l’Ocupació Pública que UGT, CCOO i CSIF van signar amb el Govern el 29 de març de 2017 .

UNA ALTRA SENTÈNCIA QUE CONFIRMA I REFORÇA L´ACORD PER LA MILLORA D’OCUPACIÓ PÚBLICA PER LA REDUCCIÓ DE LA TEMPORALITAT EN EL SECTOR PÚBLIC.

 

FETS

A) Per alguns sindicats i una associació d’interins i laborals (ANIL), el seu missatge principal ha sigut crear l’expectativa al personal interí de la possibilitat d’accedir a la funció pública, sense complir els requisits legalment establerts, principis d’igualtat, mèrit, capacitat i publicitat (CE), es va plantejar recurs contenciós administratiu, contra l’Acord citat, davant la Sala del Contenciós Administratiu de l’Audiència Nacional.
B) La recurrent va sol·licitar que es declarés la nul·litat de l’acord de 29 de març de 2017 signat entre el Govern i els sindicats, entre els quals es troba la UGT.
A la demanda s’afirma que es discrimina al personal funcionari interí que ha prestat durant molt de temps serveis per l´Administració, imposant la superació de la fase d’oposició per l’accés com a funcionaris de carrera. També es discrimina al personal laboral indefinit no fix,ja que s´obliga a treure places en l’oferta, fixant el sistema d’accés mitjançant concurs-oposició; igualment, es sol·licita una indemnització pels empleats indefinits, no fixes, que no obtinguin plaça en les respectives convocatòries.

FUNDAMENTS DE LA SENTÈNCIA I FALLO:

Analitzada per la Sala les postures de la demandant i de la demandada, Administració de l’Estat, i els codemandants, sindicats signants, es fa referència a la Sentència del Tribunal Constitucional 111/2014, de 26 de juny, en què s’assenyala que els serveis prestats poden reflectir aptitud o actitud per acomplir una funció o feina pública que suposa, a més, uns mèrits que poden ser reconeguts i valorats pero que: ” No no puede llegar a convertirse en un requisitos que excluya la posibilidad de concurrencia de terceros ni tener una dimensión cuantitativa que rebase los límites tolerables..” 

De la mateixa manera, l´article 61.6 del EBEP assenyala que el sistema selectiu del funcionari de carrera serà el concurs-oposició i només, en virtut d’una llei, de forma excepcional, podrà aplicar-se el sistema de concurs
que consistirà únicament en la valoració de mèrits.

Cap base jurídica te la pretensió  que el funcionari interí de llarga durada estigui exempt d’unes proves per una avaluació objectiva.

Tampoc té fonaments legals que al personal laboral indefinit no fix, se li garanteixi un temps de permanència en el seu lloc mitjançant el mecanisme de no treure la seva plaça en les primeres ofertes públiques.

Quant a la possible indemnització al personal laboral indefinit que no consolida el seu lloc de treball, diu la Sala que són qüestions alienes al present plet.

Per tot això, es desestima la demanda.

 

LA UGT, SEMPRE PENDENTS DE TU.

 

 

 

 

Posted in Funció Pública, NOTÍCIA, OPOSICIONS | Comentaris tancats a Resolució de l’audiència nacional del recurs contenciós administratiu 380/2017

TEMARI TIS PER A LA PROPERA OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ

Afiliats i Afiliades,

 

Avui a la reunió de la CIVE, s’ha ratificat l’acord dels temaris de la categoria Tècnic d’integrador/a social (TIS) per la propera OFERTA D’OCUPACIÓ PÚBLICA, el qual trobareu en el següent link:

 

TEMARI TIS.pdf

 

Pel que fa el calendari, el Departament ens ha informat a la reunió amb el comitè intercentres que la previsió inicial és publicar les bases del concurs-oposició abans de finalitzar l’any.

 

 

DELEGATS I DELEGADES DE LA UGT FeSP PERSONAL LABORAL EDUCACIÓ.

SEMPRE PENDENTS DE TU.  

 

 

www.laboralsensenyament.cat  

 

Posted in Funció Pública, OPOSICIONS | Comentaris tancats a TEMARI TIS PER A LA PROPERA OFERTA PÚBLICA D’OCUPACIÓ

CONCURS DE CANVI DE DESTINACIÓ TEEIs

Publicada al DOCG la Resolució de la Convocatòria de concurs de CANVI DE DESTINACIÓ per a la provisió de llocs de treball de personal LABORAL FIX de la categoria professional de Tècnic/a Especialista, Educació Infantil, del Departament d’Educació.


https://gallery.mailchimp.com/…/Resoluci%C3%B3_convocat%C3%…

El període d’inscripció serà del 10 fins el proper 30 de juliol. Tot el procediment posterior es realitzarà a partir de l’1 de setembre.

Des de la UGT entenem que donat el percentatge tant minsa que existeix de personal fix de la categoria, no creiem que es doni un volum important de participació. Així mateix en el cas de les possibles promocions, tant la prova com la meritació es realitzarà a partir del mes de setembre.

Segons el Departament, les incorporacions seràn efectives al mes de gener del 2020, fet que des de la UGT considerem inadmissible.

Us mantindrem informats i informades.

 

Ver más

gallery.mailchimp.com
Posted in Sin categoría | Comentaris tancats a CONCURS DE CANVI DE DESTINACIÓ TEEIs

LA UGT GUANYA LES ELCCIONS DEL PERSONAL LABORAL D’ENSENYAMENT

LA UGT TORNA A SER EL SINDICAT MÉS VOTAT PELS TREBALLADORS/ES A LES ELECCIONS SINDICALS DEL PERSONAL LABORAL DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ, PASSANT A SER EL SINDICAT MAJORITARI D’AQUEST SECTOR

Finalment la tasca de la negociació, la informació, l’atenció immediata a tots vosaltres en els diferents mitjans de comunicació com les xarxes socials, les visites als centres de treball, etc. han donat el fruit que mereixíem.

El nostre compromís continuarà més ferm que mai. Sabem que venen temps complexes, entre altres,  l’aplicació de la gran Oferta  d’Ocupació PESCO entre altres temes, que segur necessitaran del nostre coratge i persistencia, el mateix  que hem anat posant en cada repte que se’ns ha presentat en la defensa dels vostres interessos. Estarem, com sempre, molt a prop de vosaltres mantenint-vos informats en el dia a dia, lluitant per anar recuperant els drets perduts i consolidant l’estabilitat del percentatge tan elevat de precarietat que té la plantilla del Departament.

Finalment, l’equip de delegades i delegats de la UGT us volem agrair la confiança que heu tornat a dipositar en nosaltres, amb els vostres vots  hem aconseguit consolidar i ratificar el nostre sistema de treball que està basat, com sempre estant….

Posted in Sin categoría | Comentaris tancats a LA UGT GUANYA LES ELCCIONS DEL PERSONAL LABORAL D’ENSENYAMENT