MESA TÈCNICA DE LLARS D’INFANTS

Mesa sectorial de negociació del personal docent 13/05 - Intersindical  Educació

Des de la secció sindical de la UGT us volem informar dels punts tractats avui
27 de setembre del 2023. Ens hem reunit a la mesa de negociació de llars
d’Infants/escoles bressol, per un costat, els membres del Comitè Intercentres i
d’altre, els responsables de l’administració.
La subdirectora General Anna Maria Franco ha iniciat la reunió posant damunt
la taula les dades estadístiques sobre:

 Matrícules.
Des de UGT hem qüestionat aquestes dades ja que són d’inici de curs i
tenim matricula viva, això fa que aquestes dades no siguin les reals per
tot aquest curs.
 Metres quadrats.
Des de UGT hem fet èmfasis que no s’han contemplat els metres
quadrats de tots els espais com les terrasses, patis i plantes de les llars.
La UGT hem insistit en la modificació dels criteris referents a la quantitat
de metres quadrats que correspon netejar en una hora. (totalment
inadmissible ja que s’han de contemplar metres cúbics).
Aquest fet faria que hi hagués un increment d’aquesta categoria a les
nostres llars millorant les seves condicions de treball i beneficiant al
centre.
 Grups classe per edats.
Des de la UGT no estem d’acord amb les dades facilitades pel
Departament. Aquestes dades venen donades pels criteris establerts al
Decret 2006 i l ‘acord que tenim de les llars d’infants del 11 de juliol del
2007.

Un cop analitzades les dades, la proposta de la UGT i del Comitè Intercentres
ha estat canviar els criteris ja que estan obsolets i millorar les condicions
laborals dels nostres treballadors/es.
El plantejament que des de la part social hem posat a sobre la taula i que la
Subdirecció General s’ha compromès a estudiar per a la propera Mesa de
Llars d’Infants és:

1. Baixada de ràtios:
– Grup I0 amb 5 infants
– Grup I1amb 8 infants
– Grup I2 amb15 infants.

2. Tenir una polivalent/ rotativa cada 3 aules

3. Parella educativa
– Dues educadors/es per aula.
Aquesta última proposta ja ens han fet referència que econòmicament, és una
via difícil, ja que depèn d’una gran dotació pressupostària.
Però des de la UGT i el Comitè Intercentres veuríem una millora laboral si el
punt 1 i punt 2 es pogués dur a terme.

4. Monitoratge del migdia.
Una de les propostes que també hem plantejat és buscar criteris unificats per
la contractació de monitors de migdia, per a garantir l’hora diària dels/les
educadors/es i assegurar les reunions de nivells, claustre i treball personal.

5. Suport administratiu.
L’Anna Franco ens ha informat que moltes de les places de la figura de
tècnics/-ques B18 s’han fet estructurals i s’han ofertat per Atri. Hi ha hagut una
reducció del suport de les administratives a les Llars, i per aquest fet, hem
demanat dades exactes.

Des de la UGT considerem que aquests fets serien una millora en les
condicions laborals d’aquest col·lectiu i sembla que des del Departament
d’Educació comença a valorar la tasca tant important que es porta a les nostres
llars d’Infants.

Des de la UGT seguirem treballant i informant-vos de com van
evolucionant les nostres negociacions.

Posted in Sin categoría | Comentaris tancats a MESA TÈCNICA DE LLARS D’INFANTS

PUBLICACIÓ DE LA FASE DE MÈRITS DELS PROCÉS D’OPOSICIÓ

Avui el Departament d’Educacio ha publicat:
1. Puntuació dels mèrits de la segona fase de les oposicions d’estabilitació, de les categories:
– Educadors/es de llars d’Infants.
– Educadors/es d’Educació Especial
– Integrador/a Social
– Ajudant de cuina- netejador/a
– Auxiliar d’Educació Especial
– Oficial/a de jardiner/a
– Oficial/a de 1a cambrer/a
Recordeu que teniu 10 dies per fer les al•legacions pertinents.
2. També s’ha publicat els aspirants a realitzar la prova de català i castellà 
Teniu tota la informació al següent link:
https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/treballa-amb-nosaltres/oposicions/personal-laboral-educatiu/
ETS ESSENCIAL!
Posted in Sin categoría | Comentaris tancats a PUBLICACIÓ DE LA FASE DE MÈRITS DELS PROCÉS D’OPOSICIÓ

SEGONA PART DE L’INCREMENT RETRIBUTIU PACTAT PER LA UGT PER A AQUEST 2023 PUJADA SALARIAL A LA NÒMINA D’OCTUBRE DEL 0,5% AMB CARÀCTER RETROACTIU DES DE GENER

L’Acord signat l’octubre del 2022 per UGT i CCOO per a una Administració del segle XXI recull per a aquest

2023 un increment retributiu del 3,5% distribuït en:

  • Una pujada fixa del 2,5%,
  • Dues pujades variables del 0,5% cadascuna.

L’increment fix ja el perceben a la nòmina des de principis d’any i ara percebrem una de les dues parts

variables un cop s’ha complert la condició de que l’IPC harmonitzat de 2022 i 2023 superi el 6%.

Aquest nou increment té caràcter consolidable i serà retroactiu des de gener de 2023, i la UGT ja hem

demanat que esc faci efectiu a la nòmina del proper mes d’octubre.

La segona pujada variable, es cobrarà si aquest 2023 el PIB arriba al 2,1%.

Tot i que encara no s’ha publicat oficialment l’IPC de setembre, tot sembla indicar que serà superior al 6% i

que el conjunt d’empleats i empleades públiques veuran a la seva nòmina aquest increment previst en

l’Acord marc.

Des de la UGT pensem que són bones notícies per al conjunt dels treballadors i treballadores públics, ja

que comptarem amb una pujada salarial assegurada gràcies a la responsabilitat que la UGT va demostrar

avalant amb la seva signatura aquest Acord.

Recordem que a l’increment pactat faltarà encara sumar el 2% fix per a 2024 que podrà incrementar-se

amb un altre 0,5% variable associat a l’IPC harmonitzat dels tres anys anteriors.

Bona tornada de vacances!

UGTGENERALITAT

Barcelona, 7 de setembre de 2023

Posted in Sin categoría | Comentaris tancats a SEGONA PART DE L’INCREMENT RETRIBUTIU PACTAT PER LA UGT PER A AQUEST 2023 PUJADA SALARIAL A LA NÒMINA D’OCTUBRE DEL 0,5% AMB CARÀCTER RETROACTIU DES DE GENER

Denunciem l’incompliment de la borsa del personal laboral per part del Departament d’Educació

El curs escolar 2023-2024 que acaba d’iniciar, ho fa amb incidències a la Borsa del Personal Laboral per part del Departament d’Educació.
Aquesta borsa, puntua amb 0,01 per dia contractat als seus treballadors i treballadores es al bloc 1, és a dir: persones que han prestat serveis a l’Administració de la Generalitat de Catalunya en la mateixa categoria/grup professional, llevat que hagin renunciat a ser-hi o hagin estat excloses.  Això, fa que la borsa estigui ordenada de major puntuació a menor.
Per contextualitzar, el fet de tenir una major puntuació en la posició de la Borsa comporta que es tingui més possibilitats a l’hora d’assignar una vacant o una substitució. Les vacants que es produeixen per jubilacions, mobilitats funcionals o renúncies s’ofereixen per ordre de puntuació ja que aquest curs s’ha pogut apreciar que el Departament  està oferint les vacants per disponibilitat a la borsa, sense tenir en compte l’ordre de puntuació de les treballadores i treballadors que han aconseguit durant tant de temps amb els seus serveis prestats.
Des de la UGT es va contactar amb la Subdirectora General, l’Anna Franco, i la responsable de la borsa per poder tractar aquesta incidència. La resposta que van rebre va ser que aquest any es duia a terme d’aquesta manera per manca de temps.
Així doncs, la secció sindical de laborals d’Educació de la UGT de Catalunya li van fer arribar a la Blanca Gispert, Directora General i a la subdirectora i responsable del BORPAS, un escrit amb la normativa de la borsa que s’estava vulnerant i que encara no ha rebut resposta.
En aquest text, es posava en manifest l’incompliment de la pàgina 13.13 de la borsa “per inici de curs i amb motius de vacant, s’oferiran les vacants als treballadors/es inclosos/es en la borsa de treball de qualsevol categoria professional que estigui ocupat/des amb contracte de substitució en llocs reservats, tenint en compte l’ordre puntuació i la provisió prèvia del lloc desocupat”.
Per aquest motiu, des de la UGT s’exigeix que s’apliqui amb transparència la normativa de la borsa al punt 13 i que la puntuació dels treballadors i treballadores es pugui visualitzar per aquelles vacants que s’han ofertat o s’hagin d’ofertar i per tant, que es resolgui les incidències que han hagut a finals d’agost i inici de setembre.
Des del sindicat s’ha manifestat la importància de dur a terme una mesa de treball per millorar la gestió de la Borsa després de recollir les incidències i aportacions per part dels treballadors i treballadores. De no resoldre’s, el sindicat ho durà al seu Servei Jurídic i no descarten fer mobilitzacions amb tots els treballadors i treballadores afectades.
Posted in Sin categoría | Comentaris tancats a Denunciem l’incompliment de la borsa del personal laboral per part del Departament d’Educació

LLISTAT DE NOTES DEL PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 700

Avui Funció Pública ha publicat el llistat de notes del procés d’estabilització de la convocatòria 700:
– Fisioterapeutes
– Monitors de formació ocupacional
– Tècnic/a de gestió del personal docent
– A1 llicenciat/ada. Personal docent
– Oficial de 1a, cuiner/a
– Oficial de 1a, manteniment.
Recordeu que teniu 10 dies per realitzar les al’legacions corresponents.
Amb aquesta publicació s’obre la fase de concurs de mèrits.
Recordeu que els mèrits que constin en el vostre expedient d’Atri es comprovaran d’ofici, motiu pel qual és convenient que el reviseu.
Teniu tota la informació al següent enllaç:
https://administraciopublica.gencat.cat/ca/funcio-publica/proces-destabilitzacio-de-locupacio-temporal/concurs-oposicio/
Posted in Sin categoría | Comentaris tancats a LLISTAT DE NOTES DEL PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA 700