REUNIÓ AMB EL COMITÉ INTERCENTRES AMB EL DEPARTAMENT, TEMES TRACTATS:

 

📍 Calendari de Llars S’ha signat l’acord del calendari del curs 2022/23 (UGT, CCOO I JUNTS) per a les Llars de Generalitat, el que suposa un guany per al personal laboral de gairebé 73h aprox.
📍 Llista definitiva de candidat@s aprovad@s amb plaça de TEEI.* Hem exigit la publicació immediata. LA UGT ha demanat si es publicarà abans de finalitzar el termini d’inscripció del concurs de mèrits. La resposta ha estat que entre finals de juny i principis de juliol, ho publicaran. Publicació al DOCG a finals de juliol, per fer incorporació a data 1 de setembre als centres.
📍 Borsa PAS. Es va fer actualització el passat dia 17 de juny. La primera setmana de juliol podreu veure el llistat provisional i teniu 10 dies per alegacions. A finals de juliol sortirà la llista definitiva.
📍 Acte públic d’adjudicacions de vacants PAE. serà la darrera setmana d’agost. Presencial i per territoris. Ho trobareu penjat al web del departament a finals de juliol.
📍 Horari laboral entre juny i setembre. La UGT ha demanat que a la Junta de directors/es s’informi que l’horari és de 35h presencials, per les jornades senceres. S’haurà de justificar el fet de fer 2’5h de més presencials al centre.
📍 Formació. Tal com us hem informat sempre, el Departament ha confirmat el dret del treballador/a a fer les 40h de formació, preferentment durant la 1a quinzena de juliol.
📍 Reduccions de jornada El comitè ha demanat que les reduccions d’ 1/3 de jornada sigui substituïda per 1/2 jornada.
📍 Places COVID Malauradament la Direcció Gral. ens ha comunicat que no hi ha pressupost per donar continuïtat a aquestes places, tot i que ens han informat d’un increment de 270 places per al curs vinent

Posted in Sin categoría | Comentaris tancats a REUNIÓ AMB EL COMITÉ INTERCENTRES AMB EL DEPARTAMENT, TEMES TRACTATS:

Resum de la RESOLUCIÓ PRE/1821/2022 DEL 9 DE JUNY CONVOCATÒRIA PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ. PERSONAL LABORAL

Us fem a mans el Resum de la RESOLUCIÓ PRE/1821/2022 DEL 9 DE JUNY CONVOCATÒRIA PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ. PERSONAL LABORAL
https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8687/1913598.pdf

TERMINI D’INSCRIPCIÓ

Hi ha 20 dies hàbils per fer la sol·licitud des del 14 de juny a les 9:00h, fins al 13 de juliol de 2022 a les 9:00h
El tràmit estarà operatiu durant les 24h del dia.
L’ordre en què es faci la inscripció no té cap impacte, la participació està garantida en igualtat de condicions per a tots i totes.
No cal que aneu amb presses, ni que sigui immediatament.
Escolliu un moment de calma.
La taxa que s’ha de pagar varia en funció del cos:
Categoria B: taxa general 44,05€
Categoria C: taxa general 32,15€
Categoria D: taxa general 24,15€
El pagament de la taxa s’ha de realitzar en línia o amb targeta bancària.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS DE PARTICIPACIÓ

MOLT IMPORTANT necessiteu la Identificació digital per poder fer la sol·licitud heu de disposar: IDCAT mòbil, qualsevol certificat digital i Cl@ve.
1.El 14 de juny del 2022 a partir de les 9 hores, s’activarà L’ENLLAÇ des d’on es podrà accedir als formularis per participar en el concurs de mèrits.
2.Escull el cos: categoria professional.
3.Omple el formulari d’inscripció al procés d’estabilització del teu cos. Ítem corresponent a la teva categoria professional conté l’enllaç que envia al formulari corresponent. Per fer la inscripció NO s’ha de portar cap document, només s’ha d’omplir el formulari d’inscripció amb les dades personals, signar-lo amb identificació digital i fer el pagament de les taxes.

COM ACREDITAR ELS MÈRITS

a) Serveis prestats, es comprovaran d’ofici a l’ATRI, els mèrits prestats dins de la Generalitat.
b) Serveis prestats en una altra administració. Aquests s’acreditaran mitjançant l’aportació del certificat annexat a l’últim full de la resolució (Annex 2)
c) Superació de l’últim procés d’oposició sense plaça, es comprova d’ofici.
d) Català, es comprovarà d’ofici a l’ATRI
e) ACTIC, es comprovarà d’ofici a l’ATRI.
Els certificats que NO constin a l’ATRI s’han d’acreditar.

Enllaç:
https://actic.gencat.cat/ca/actic_informacio/actic_competencies_i_nivells/

https://actic.gencat.cat/ca/actic_informacio/actic_documentacio_de_referencia/

LLISTA DE PERSONES ADMESES I EXCLOSES (AREA PRIVADA)

https://web.gencat.cat/ca/tramits/la-meva-carpeta/index.html

Una vegada hagi finalitzat el termini 13 de juliol a les 9 del matí, per a la presentació de les sol·licituds es publicarà la llista de persones admeses i excloses.
L’administració farà un càlcul dels mèrits de cada persona aspirant admesa. A l’ÀREA PRIVADA rebràs l’enllaç que et portarà a l’espai on podràs veure el càlcul dels teus mèrits.

CONFIRMACIÓ O REBUIG DELS MÈRITS CALCULATS PER L’ADMINISTRACIÓ

A la teva àrea privada veuràs la puntuació assolida per a cadascun dels mèrits. Tens 10 dies hàbils des de la publicació per a:
• Acceptar els mèrits calculats per l’administració.
• Rebutjar el càlcul dels mèrits i esmenar-los aportant la documentació acreditativa corresponent.
En cas que no facis cap d’ aquestes dues opcions en el termini establert es considerarà acceptat.

PROVA DE CATALÀ I CASTELLÀ

Qui no ho tingui aquestes titulacions haurà de realitzar una prova de coneixements.  Dia, l’hora i lloc on  es realitzarà la prova  serà informat per l’Òrgan Tècnic. L’examen constarà
de dues parts diferenciades,  segons la categoria.

PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ PERSONAL LABORAL FIX

L’Òrgan Tècnic publicarà la valoració definitiva de mèrits amb la puntuació final ordenada i la proposta de contractació.

PERÍODE DE PROVA
Els treballadors i treballadores que passen a situació fix, hagin ocupat llocs de treball a la mateixa categoria, sent laborals, se’ls computarà el temps treballat a efectes de complir el període de prova.

Posted in Sin categoría | Comentaris tancats a Resum de la RESOLUCIÓ PRE/1821/2022 DEL 9 DE JUNY CONVOCATÒRIA PROCESSOS D’ESTABILITZACIÓ. PERSONAL LABORAL

PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ

Tenim al caure el procés d’estabilització per mèrits on podrem obtenir una plaça provisional, com personal fix, fins a concurs de trasllats.
És un procés on podrem participar tothom amb més o menys possibilitat segons els anys treballats a la categoria que ens presentem, com us hem explicat a les assemblees de la UGT.
A continuació us fem arribar els CONSELLS que Funció Pública ha publicat a l’ATRI, PER FACILITAR LA VOSTRA INSCRIPCIÓ

Aquest procés ha d’estar resolt el mes d’octubre.

http://ugtgeneralitat.cat/generalitatugt/2022/06/07/processos-destabilitzacio-modificacio-de-vi-conveni-unic-de-personal-laboral/

Us continuarem informant dels següents processos.

Posted in Sin categoría | Comentaris tancats a PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ

ERRADES EN LA LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS DEL PROCÉS D’OPOSICIÓ DE TEEIS

Com us hem anat dient des que ha sortit la llista provisional de mèrits del procés d’ oposició de TEEI,la UGT estem al corrent de totes les errades de la mateixa i avui per segona vegada hem manifestat a la Subdirectora General les següents errades:

* Experiència fora l’ administració NO meritada.

* Meritació de titulacions mal comptabilitzades.

* Aclariment de com han computat i si ho han fet als cursets AS, G, M

Degut a tot això, la UGT hem reclamat que es realitzi una revisió d’ofici de TOTA la documentació abans de penjar les llistes definitives.

 

Posted in Sin categoría | Comentaris tancats a ERRADES EN LA LLISTA PROVISIONAL DE MÈRITS DEL PROCÉS D’OPOSICIÓ DE TEEIS

VALORACIÓ PROVISIONAL DE MÈRITS I CAPACITATS DEL PROCÉS D’OPOSICIÓ DE TEEIS

Ja està penjada la valoració PROVISIONAL de mèrits i capacitats de candidats/es que vareu participar al procés d’oposició de TEEIS.

Trobareu el llistat aquí ⬇️

https://educacio.gencat.cat/ca/serveis-tramits/provisio-pas/definitiva/ingres-acces/educacio-infantil/

Us seguirem informant sobre el procés tant aviat tinguem més informació.

Us seguirem acompanyant a totes i tots en aquest camí, que la UGT ja ha anunciat al Departament moltes vegades que està sent esgotador i pesat.

Posted in Sin categoría | Comentaris tancats a VALORACIÓ PROVISIONAL DE MÈRITS I CAPACITATS DEL PROCÉS D’OPOSICIÓ DE TEEIS