APROVAT EL RETORN DEL 60% DE LA PAGA EXTRA DE 2013

A la Mesa General que s’ha celebrat avui dilluns 15, el Govern s’ha compromès a pagar el 60% de la paga extra de 2013 que ens deuen a la nòmina d’aquest mes de juliol.

Cal recordar que aquesta paga l’estem recuperant gràcies a l’Acord que vam signar UGT i ccoo el desembre de 2018 i que també preveu que l’any 2021 ens retornin el 55% de la paga de 2014 i l’any 2022 el 45% restant.

Aquest Acord es va signar en el comitè de la Vaga General convocada a la Generalitat de Catalunya i és d’aplicació a tota la Generalitat de Catalunya (empreses públiques també).

Posted in ACTUALITAT, SALARIS | Comentaris tancats a APROVAT EL RETORN DEL 60% DE LA PAGA EXTRA DE 2013

Comunicat de la posició del comitè intercentres envers l’obertura dels centres d’ educació especial

Davant  l’obertura dels Centres d’Educació Especial en la fase 2 de la desescalada el Comitè Intercentres qüestionem que el Departament pugui garantir el compliment de les mesures de seguretat previstes pel PROCICAT, les Instruccions 4 i 5 així com el Pla d’obertura de centres d’Educació Especial.

Continue reading

Posted in ACTUALITAT, CORONAVIRUS, Educació Especial | Comentaris tancats a Comunicat de la posició del comitè intercentres envers l’obertura dels centres d’ educació especial

“Desacord dels/les delegats/es de prevenció de riscos laborals, davant l’ obertura dels centres educatius”

Benvolguts i benvolgudes,

Com a delegats/des de la UGT de Prevenció de Riscos Laborals del Comitè de Seguretat i Salut, i dins les competències de vigilància i control sobre el compliment de la prevenció de riscos laborals, posem de manifest el nostre posicionament davant la “Instrucció per a l’organització de l’obertura de centres educatius Fase 2 de 20 de maig 2020”

Segons diu la Instrucció, cada centre ha d’elaborar un Pla d’obertura on les direccions han de fer constar explícitament que es garanteixen totes les mesures de seguretat establertes, per tal d’evitar el risc de contagi i preservar la salut, tant dels infants com del personal docent i no docent.

Algunes de les mesures que conté la instrucció, com rentat de roba a 60º i calçat d’ús exclusiu per al centre quan la gran majoria de personal no disposa de roba de treball; garantir la distància entre alumnes (1,5 m) de manera que no puguin interactua; impossibilitat de compartir materials i joguines… Ho veiem del tot inviable encara que es redueixin les ràtios, sobretot en Llars d’infants, Infantil i Centres d’Educació Especial. Paradoxalment els cicles que acolliran més alumnat per temes de conciliació.

Considerem que responsabilitzar el personal dels centres de vigilar el compliment d’aquestes distàncies i de garantir-les durant totes les hores d’activitat al centre és una exigència que no es pot assumir. És impossible a infants d’aquestes edats.

Quant al material de protecció, l’OMS estableix, tal com diu la Instrucció, que l’ús de mascareta no està indicada per nens i nenes d’1 a 6 anys o amb dificultat per portar-la, i per tant, és imprescindible la protecció amb mascaretes autofiltrants per a tots els treballadors/es que tenen atenció directa amb aquest alumnat. També la resta de material de neteja i desinfecció ha d’estar garantida abans d’obrir els centres i durant tota l’activitat presencial.

Mesures i materials que ens consta  que no s’estan aplicant.

Trobem a faltar tests ràpids i termòmetres a distància, mesures preventives que ajuden també a crear un entorn laboral més segur.

Entenem que cal anar recuperant l’espai educatiu de totes les etapes i adaptar a l’evolució de la pandèmia les mesures preventives.

És per això que considerem precipitada l’obertura de centres per acollir els alumnes i reclamem a la Conselleria d’educació que recapaciti i ajorni al setembre el començament del curs escolar.

Hem d’aprofitar aquest temps per elaborar, entre tots, millors protocols d’actuació que s’ajustin a la realitat dels centres educatius.

Posted in ACTUALITAT, CORONAVIRUS | Comentaris tancats a “Desacord dels/les delegats/es de prevenció de riscos laborals, davant l’ obertura dels centres educatius”

*El conseller Bargalló alerta que hi ha centres educatius amb un pla de treball telemàtic “excessiu”. Aquí estan les indicacions que han arribat al les direccions dels centres*

El Conseller d’Educació ha fet arribar una carta a tots els centres de Catalunya per demanar la racionalització del treball telemàtic en confinament. Premeu sobre l’arxiu per a engrandir-lo.

Cuideu-vos

 

Posted in ACTUALITAT, CORONAVIRUS | Comentaris tancats a *El conseller Bargalló alerta que hi ha centres educatius amb un pla de treball telemàtic “excessiu”. Aquí estan les indicacions que han arribat al les direccions dels centres*

El Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea (TSJUE) deixa en mans dels tribunals espanyols la qüestió dels abusos de la temporalitat en les administracions públiques.

Ahir vam conèixer la sentència que tal com es podia esperar ha tornat a posar de manifest la deficient gestió de l’administració respecte de precarietat laboral dels seus empleats.

El Tribunal europeu insisteix, tal com hem denunciat en nombroses ocasions, que la contractació en l’administració és fraudulenta i ho fa de forma consistent en algun paràgraf com:

 1. La clàusula 5 de l’Acord Marc no imposa als Estats membres una obligació general de transformar en contractes per temps indefinit els contractes de treball de durada determinada. No obstant això, l’ordenament jurídic intern de l’Estat membre de què es tracti ha de comptar amb una altra mesura efectiva per evitar i, si escau, sancionar la utilització abusiva de successius contractes de treball de durada determinada.

Tot i reconèixer aquesta actuació fraudulenta, admet la impossibilitat que el personal temporal pugui adquirir la condició de fix sense superar el preceptiu procés selectiu.

No obstant això, de la informació facilitada pel jutjat remitent es desprèn amb claredat que tal transformació està exclosa categòricament en virtut del Dret espanyol, ja que l’accés a la condició de personal estatutari fix només és possible arran de la superació d’un procés selectiu.

En aquest sentit recorda la impossibilitat d’invocar l’aplicació directa de l’Acord Marc, així com la ratificació constitucional dels principis que fonamenten l’accés a les administracions públiques.

Com a contrapartida o sanció a l’actitud de l’administració, exclosa la conversió en indefinits no fixos o l’obligatorietat de dur a terme els processos selectius, la sentència recorre a la indemnització com a mesura “dissuasiva” per reduir o evitar la precarietat.

Finalment la sentència deixa altres consideracions a tenir en compte:

 • L’Acord Marc s’ha d’aplicar en aquell cas en què hi ha successius nomenaments i també en què hi ha un únic nomenament que es perllonga indefinidament en el temps, per no complir-se les exigències legals per a la cobertura de la plaça vacant.
 • No poden ser considerades “raons objectives” per al nomenament de personal temporal determinats preceptes i les causes en ells establerts (art. 9 de l’Estatut Marc, art. 10 de l’EBEP), quan s’estan emprant (així ha quedat acreditat) per a necessitats permanents i estables en matèria de personal.
 • Encara que el personal interí hagi donat la seva conformitat (consentiment) per seguir exercint la seva activitat sota l’abús de l’Administració pública, això no impedeix el recurs a l’Acord Marc per a la defensa dels seus drets.

Donades les condicions de la resolució i el seu efecte respecte la situació de precarietat que pateixen molts dels empleats de les administracions públiques, des de la FeSP-UGT de Catalunya entenem com a prioritàries en la nostra acció sindical, les següents mesures a efectes d’evitar la precarietat laboral a les administracions públiques:

 • Supressió de la taxa de reposició d’efectius.
 • Traslladar la Directiva 1990/70 i l’Acord Marc a l’EBEP.
 • Tipificar de l’abús i frau en els nomenaments / contractacions.
 • Determinar possibles conseqüències i responsabilitats, incloses les individuals
  en l’exercici de les funcions que són pròpies.
 • Vincular les OEPS (i la seva obligatorietat) a les necessitats dels serveis, i menys a les previsions econòmiques.
 • Reduir termini resolució de les OPES.
 • Obligar a la inclusió de totes les places interines per vacant en l’oferta d’ocupació corresponent a l’exercici en què es produeix el seu nomenament i, si no fos possible, en la següent.
 • “Causalitzar, més i millor, els possibles supòsits d’interinitat i contractació temporal, incloent-hi penalitzacions (indemnitzacions econòmiques) en supòsit
  d’abús.

Barcelona, 20 de març de 2020

Posted in DENUNCIA, Funció Pública | Comentaris tancats a El Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea (TSJUE) deixa en mans dels tribunals espanyols la qüestió dels abusos de la temporalitat en les administracions públiques.