Aprovats sense plaça de futures convocatòries, concurs de trasllats i nous complements del personal laboral

Avui, 15 d’abril de 2024, s’ha reunit la Comissió Negociadora del Conveni Únic de personal laboral d’àmbit de l’Administració de la Generalitat, s’han abordat tres grans acords i alguna modificació del nomenclàtor de categories professionals. Acords impulsats des de la UGT, en el mes de desembre de 2023, que finalment s’han inclòs en conveni.

En primer lloc, hem acordat modificar el redactat del proper concurs de canvi de destinació, arran de l’estabilització, cal garantir la consolidació de places de manera definitiva, així com facilitar la promoció interna del personal laboral. Preservant en fase 1 els fixos abans de l’estabilització i en fase 2 els fixos amb l’estabilització. Podeu consultar el nou barem en aquesta notícia.

En segon lloc, s’han creat dos nous complements transversals, tot el personal laboral es pot beneficiar modificant la seva retribució, previ acord entre el Departament i el comitè. Inclou el nou article 37.1:

 • Retribució de la singularitat de les funcions que es desenvolupen i/o l’especialització tècnica requerida pel lloc de treball en un nivell superior i diferenciat del propi de la categoria o especialitat.
  Es determinen 6 nivells de singularitat, segons grup, atenent als següents factors i al nivell o grau de cadascun d’aquests factors:
  a) Grau de coneixements o especialització tècnica necessaris per al desenvolupament del lloc.
  b) Complexitat de les funcions i activitats a desenvolupar, ja sigui de naturalesa tècnica, econòmica o social.
  c) Complexitat, magnitud o especificitats de l’entorn en què es desenvolupa el lloc de treball.
  d) Aptituds o capacitats específiques necessàries.
A B C D E
Nivell 1 130,53 108,68 57,32 28,35 16,93
Nivell 2 297,13 146,23 93,71 56,59 42,45
Nivell 3 411,63 204,99 145,72 140,59 70,80
Nivell 4 547,02 256,36 182,18 170,13
Nivell 5 755,17 335,52 218,57
Nivell 6 859,29 406,49
 • Aquest complement és incompatible amb la percepció de d’altres complements departamentals.

i també l’article 37.2:

 • Retribueix l’especial responsabilitat derivada de l’exercici de les funcions pròpies del lloc de treball, (…) especialment pel que fa a les funcions de supervisió, organització o coordinació d’activitats, assumptes o matèries, tenint en compte el grau d’autonomia i/o d’interrelació i de transversalitat de les funcions. En relació amb aquest complement s’estableixen 1 o 2 nivells d’especial responsabilitat funcional, segons grup, atenent als factors següents:

a) Grau d’autonomia mitjà o alt.

b) Grau d’interrelació i/o transversalitat.

A B C D
Nivell 1 538,36 260,18 171,33 93
Nivell 2 728,89 384,29
 • Aquest complement és incompatible amb la percepció de qualsevol complement de comandament o d’altres complements departamentals.

En tercer lloc, però potser la gran novetat, es modifica el conveni en relació als aprovats sense plaça de futures oposicions, que a partir d’ara i durant dos anys des de la resolució dels concursos, podran ser contractats per ordre de cada convocatòria, com a personal laboral fix en aquella categoria que han quedat aprovats sense plaça. Des de la publicació de la Llei 8/2023, només d’aplicació a personal funcionari, la UGT hem estat negociant amb Funció Pública per incloure aquesta novetat en el redactat del conveni. Aquest fet tindrà conseqüències en l’aplicació de les borses de treball de personal laboral, a partir de les futures oposicions ordinàries.

ETS ESSENCIAL!

This entry was posted in Sin categoría. Bookmark the permalink.