VOLEM CAFÈ PER A TOTHOM! NOMENCLÀTOR PER TOTES LES CATEGORIES PROFESSIONALS

JA NI HA PROU D’ESPERAR!!! La UGT és part del Comitè Intercentres del
Departament d’Educació, i per trobar majories i aprovar les propostes impulsades
per l’Administració es necessita consens. Malauradament, a l’actual proposta del
Departament, de modificació del nomenclàtor de categories professionals del VI
Conveni Col·lectiu Únic del personal laboral de la Generalitat de Catalunya, la UGT
ens posicionem en contra.

Exposem per què?

En la mesa tècnica de personal laboral docent del 28 de febrer de 2024, la
Subdirecció General de Gestió del personal docent aporta un document amb una
proposta d’actualització de categories professionals pròpies del Departament
d’Educació i ens demana, a la part social, suport per aprovar-la, per tal de facilitar la
modificació al VI Conveni Únic. La UGT hem exposat el nostre desacord sense que
hi hagi una actualització integral de TOTES les categories professionals del
Departament.

Altres sindicats insisteixen a la UGT perquè no donem suport per la millora
substancial als treballadors/ores, però mantenim el nostre posicionament, ja que no
podem només millorar la situació d’un únic col·lectiu només a petició de
l’Administració: “perquè m’estimo molt al personal docent”, segons paraules de la
Subdirectora General de Gestió de personal docent.

És una necessitat actualitzar, modificar i adequar el nomenclàtor de les categories
professionals del VI Conveni Únic per a tots els col·lectius.

La UGT proposa que es faci una adequació per a totes les categories professionals
al Departament d’Educació, i com s’escau, a tota l’Administració! Però per les
responsables del Departament només és rellevant els treballadors amb funcions
docents, aquests treballadors/es passarien a adequar la categoria B a les categories
A1 o A2, depenent d’on es treballa, primària o secundària, això suposaria el
cobrament dels sexennis per a tots els i les laborals docents.

Tanmateix, per la UGT sempre hem defensat que el col·lectiu laboral amb funcions
docents hauria de tenir conveni propi aliè al VI Conveni Únic, que garanteixi la seva
pròpia normativa en equiparació als docents del Departament d’Educació.

La Secció Sindical de la UGT del Departament d’Educació no PODEM I NO
VOLEM signar l’actual proposta perquè NO INCLOU TOTES les categories
professionals del VI Conveni Únic. No volem un acord únic pels laborals docents,
DEMANEM i EXIGIM un document on estiguin incloses TOTES LES
TREBALLADORES I TOTS ELS TREBALLADORS del Departament d’Educació.
Les MILLORES han de ser PER TOT EL PERSONAL LABORAL.

Som conscients que aquesta postura és difícil defensar, principalment per altres
organitzacions sindicals que no entenen el posicionament de la UGT, però som un
sindicat de classes que ha de vetllar per tots els col·lectius, és per aquest motiu que
ens veiem en l’obligació de no signar aquesta proposta de nomenclàtor en el si del
Comitè Intercentres.

Si el Departament d’Educació convida a cafè, VOLEM cafè per a tothom!

La UGT proposa que si la Direcció General de Gestió del Personal Docent ha fet
una proposta de millora pel seu col·lectiu, demanem a la Subdirecció General de
Polítiques de Personal d’Administració i Serveis i Prevenció de Riscos Laborals,
també presenti una proposta conjunta de millora per la resta de col·lectius del
Personal Laboral del Departament d’Educació.

En conclusió, fins que no aconseguim una millora laboral per tot el Personal
PAS/PAE, la UGT no signarà aquesta proposta de nomenclàtor del Personal
Laboral Docent.
Us continuarem Informant.

This entry was posted in Sin categoría. Bookmark the permalink.