Estàs aqui
Inici > ACTUALITAT > Escoles Bressol. Primer acord salarial a Catalunya

Escoles Bressol. Primer acord salarial a Catalunya

A data 16 d’abril de 2024, els sindicats USOC i UGT, de forma conjunta amb les patronals catalanes més representatives de les Llars Municipals de Gestió Indirecta, hem signat el primer acord salarial a Catalunya, acord que representa un avenç significatiu per al sector.

L’acord salarial suposa unes condicions econòmiques notablement superiors a les que actualment tenen les treballadores i els treballadors amb les taules salarials del conveni estatal, actualment al SIMA per la impossibilitat d’arribar a un acord des de fa dos anys, amb la consegüent congelació salarial.

Davant la impossibilitat de signar unes taules en l’àmbit estatal a curt o mitjà termini, les parts signants hem trobat la fórmula de garantir un salari digne per a tot el personal treballador que tingui el sou més baix, assegurant d’aquesta manera, unes pujades fins al setembre de 2028.

Aquest acord contempla un Complement de Garantia a Catalunya (CGC) que s’haurà d’aplicar a tothom que tingui salaris inferiors als pactats a data d’avui, fins arribar als salaris pactats per 14 pagues, amb els CPP a part.

Així, es garanteix un salari digne fins el setembre de 2028. Aquest acord contempla una clàusula que assegura que si a les negociacions estatals es signen unes taules superiors, seran d’aplicació les més altes, i si es signa qualsevol pujada amb caràcter retroactiu abans del setembre del 2024 també serà d’aplicació a Catalunya.

La bona predisposició de totes les parts que han volgut negociar per arribar ràpidament a aquest acord, que beneficia a més del 80% de les treballadores i els treballadors de les escoles bressol municipals de gestió indirecta a Catalunya, ha fet possible que vegin augmentat el seu salari sense haver d’esperar que en l’àmbit estatal s’arribi a un pacte.

Ens felicitem per aquest acord històric que assegura les següents pujades salarials fins el setembre del 2028 a Catalunya, a la gestió indirecta, amb un increment total de:

– DIRECTORES: + 38,77%

– MESTRES: + 27,59%

– EDUCADORS: + 43,53%

– AUXILIARS: + 43,40%

– SERVEIS COMPLE.: + 28,79%

– CUINA: + 43,40%

– NETEJA: + 37,13%

Totes les parts ens hem instat a continuar negociant per intentar arribar a una entesa, el més aviat possible, per al sector de les escoles bressol privades de gestió directa.

Top