Estàs aqui
Inici > ACTUALITAT > LA UGT DE CATALUNYA RECORDA A LES EMPRESES AMB CONTRACTES PÚBLICS SUSPESOS QUE NO PODEN PRESENTAR ERTO

LA UGT DE CATALUNYA RECORDA A LES EMPRESES AMB CONTRACTES PÚBLICS SUSPESOS QUE NO PODEN PRESENTAR ERTO

Demanem a les administracions públiques que controlin i garanteixin els salaris dels treballadors i les treballadores.

Des dels primers dies de la crisi generada pel Covid-19, des de la UGT de Catalunya hem demanat a les administracions públiques que han de contribuir a salvaguardar tots els llocs de feina de les empreses que treballen per contracte públic.

Per aquesta raó des del primer moment vam demanar a les administracions públiques que garantissin el pagament dels salaris dels treballadors i les treballadores dels contractes públics suspesos temporalment com a conseqüència del Covid-19.

D’aquesta forma es garanteix que les empreses contractistes estiguin disponibles i no puguin presentar ERTO ni ERO, perquè tenen garantits els ingressos dels salaris dels treballadors i les treballadores, així com altres danys i perjudicis que corresponguin segons el que recull l’article 208 de la Llei de Contractes del Sector Públic 9/2017.

El Reial Decret Llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del Covid-19, recull les condicions de suspensió dels contractes públics de serveis i subministraments, contractes d’obra i contractes de concessió d’obres, contractes de concessió de serveis i contractes de sectors d’aigua, energia, transports, etc.

Garantint la compensació per danys i perjudicis de salaris efectivament abonats per les empreses durant la suspensió, despeses de manteniment de la garantia definitiva dels contractes, de lloguer i manteniment d’equips i maquinària, d’assegurances, etc.

Així mateix, el Decret Llei 7/2020 de Catalunya, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, adapta el Reial Decret Llei estatal i introdueix un article 3 que no permet cap dubte.

“Manteniment de llocs de feina afectats:

La suspensió de l’execució dels contractes per aplicació d’aquest Reial decret Llei en cap cas no es podrà considerar un motiu per a l’aplicació d’expedients de regulació d’ocupació.”

En canvi ens trobem amb què nombroses empreses, quan comuniquen la suspensió del contracte, en lloc de valorar i reclamar els danys i perjudicis corresponents als salaris i a la resta de despeses ocasionades, s’han apressat a presentar ERTO per suspendre els contractes dels seus treballadors i treballadores. I a més estan pressionant a la Representació Legal dels Treballadors i als treballadors perquè acceptin aquests ERTO, amenaçant amb no poder pagar salaris i cotitzacions.

Des de la UGT de Catalunya denunciarem davant l’autoritat laboral totes aquelles empreses que tinguin una actitud irresponsable i que es vulguin aprofitar presentat ERTO, deixant de banda les seves obligacions empresarials per tal de no mantenir els llocs de treball, i no reclamar els danys i perjudicis corresponents que garanteixin els salaris dels treballadors i les treballadores.

Des de la UGT de Catalunya demanem a la Generalitat que reguli d’una manera clara d’on surten els fons i els mecanismes perquè les administracions públiques puguin abonar les compensacions de danys i perjudicis, sobretot els salaris, amb la màxima celeritat possible. Que s’estableixin els mecanismes de control, justificació i les penalitats, també per part de les administracions locals, perquè les empreses que tenen els contractes públics suspesos no puguin presentar cap ERTO.

 

Top