Resultat de l’enquesta de TIS

ACORD SOBRE LES FUNCIONS I HORARI DEL PERSONAL TIS

Des del Comitè Intercentres us volem informar dels resultats dela consulta en referència a la proposta de funcions i horari del personal de la categoria professional integrador/a social TIS. Un 70% de les persones que van participar van manifestar el seu acord amb el contingut del text i conseqüentment vàrem procedir a la seva signatura el dilluns dia 17 de setembre.

Aquest acord serà d’aplicació aquest mateix curs i es publicarà als documents d’organització de centres. Hem adquirit el compromís del Departament de fer un seguiment de l’acord tot continuant treballant per assolir altres millores laborals. El Departament ens va informar que proximament organitzarà unes jornades de formació a les quals,com a representants del comitè hi assistirem.

Les coordinacions del personal TIS per territoris és una aposta del Departament per anar resolent les incidències i dubtes del dia a dia. En aquest cas us agrairíem que ens féssiu arribar les vostres opinions sobre les mateixes un cop estiguin en funcionament.
Així mateix moltes de vosaltres ens vàreu fer arribar observacions a les quals ens agradaria donar-vos resposta. Seguidament us fem les següents consideracions.

El personal Tècnic en Integració Social és personal laboral del VI Conveni Únic de la Generalitat que recull els drets i deures dels treballadors amb contracte laboral de la Generalitat. Així mateix se’ns anomena personal PAS, ja que dins del departament estem a la Direcció General de Serveis. En altres ocasions, com ara als documents d’organització de centres, també es refereixen al personal laboral com a personal d’atenció educativa ( PAE).
Independent del nom amb el qual es refereixen a nosaltres en les instruccions queda clar que no correspon al personal TIS la realització d’activitats extraescolars ni de monitoratge.
Igualment queda recollit que el personal integrador dins les seves competències ha de participar en les reunions de cicle, equips docents, claustres, agents educatius i socials externs i altres comissions recollides a les NOFC.

Com a Comitè Intercentres li hem deixat clar al Departament queel personalTIS no ha de treballar en dos centres, que l’horari s’ha d’aproximar al màxim a l’horari lectiu dels alumnes, que de les funcions recollides en l’acord no s’han de fer totes, sinó que s’han de prioritzar i concretar en el pla de treball, que les 2’30h de preparació,formació i reciclatge no s’han de comptar en l’horari de permanència en el centre.

Malgrat tot hem de seguir treballant conjuntament amb la dignificació del personal laboral en centres, fent notar que independentment de la nostra categoria professional la nostra tasca educativa té el mateix valor i la mateixa importància que la de qualsevol altre treballador/a de l’escola.

COMITÈ INTERCENTRES
Des de la UGT  tenim molts dubtes de l’aplicació i interpretació que fan les direccions dels centres educatius d’aquest acord, amb el que us convidem a que ens feu arribar aquells casos en els quals no es faci una inetrpretació ajustada a les condicions d’aquest acord.

Sempre pendents de tú.

VEURE ARXIU ADJUNT

This entry was posted in NOTÍCIA, Sin categoría. Bookmark the permalink.