RESOLUCIÓ ENS/2785/2017, de 28 de novembre, de convocatòria de concurs de mèrits per seleccionar el director o directora de diversos centres educatius dependents del Departament d’Ensenyament.

El procés de selecció no només ha de valorar de manera objectiva els mèrits relacionats amb la competència professional, la idoneïtat i l’experiència dels aspirants en l’àmbit de la gestió i de la docència, sinó que és especialment rellevant el projecte de direcció que han de presentar els candidats, així com la seva capacitat de lideratge.

Termini de presentació de sol·licituds i documentació acreditativa així com de lliurament del projecte de direcció

De  l’11 de desembre de 2017 fins al 12 de gener de 2018, ambdós inclosos.

PUBLICACIÓ PDF