Vacants/Vacancies

Article 13 del conveni i 12 - 15 - 39 - 40 de l’ET (Estatut de Treballadors) VACANT: Situació produïda per l’empresa per baixa d’una persona treballadora amb contracte indefinit. Cobriran vacants entre el personal d’administració (grup 3) persones treballadores del mateix grup i de la categoria immediatament inferior. Excepció: cap d'administració i responsable de secció. Auxiliars administratius i telefonistes amb 3 anys de servei a la categoria seran ascendits a oficials administratius.

Ensenyament No Reglat. Mobilitat funcional

Ve recollida en l’article 9 del nostre conveni i en el 39 de l’ET (Estatut de Treballadors). La podem definir com “la capacitat de l’empresari/a d’assignar tasques i funcions a la persona treballadora, amb independència del grup professional (GP) per a les que va ser contractada inicialment”; aquest GP el pots trobar a la capçalera de la teva nòmina i és el que determina i concreta les tasques que són pròpies

Millores del dret a la conciliació

Nou permís parental per tenir cura de fill, filla o menor acollit/da per temps superior a l’any, que es podrà gaudir fins que el/la menor compleixi els 8 anys. Aquest permís NO REMUNERAT, de durada no superior a 8 setmanes, contínues o discontínues, és intransferible i es podrà gaudir de forma flexible. 5 dies retribuïts (davant els 2 que hi havia fins ara) per accident o malalties greus, hospitalització o intervenció

Signatura del I Conveni Col·lectiu de l’Ensenyament No Reglat de Catalunya.

La UGT signarem demà el I Conveni Col•lectiu de l’Ensenyament No Reglat a Catalunya. L’origen d’aquest nou conveni és el pacte d’eficàcia limitada que vam signar la UGT després de més de 4 anys de bloqueig per part de CCOO. Per això volem puntualitzar: • El text del nou conveni és pràcticament el mateix del Pacte d’Eficàcia Limitada esmentat anteriorment, treballat per la UGT i signat per responsabilitat ara fa uns anys. •